WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Włochy
2019-06-12 SZKOLENIE MAŁYCH UŁANÓW PODOLSKICH 12 Pułk Ułanów Podolskich w Rzymie.12 Reggimento Lancieri di Podolia a Roma

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia 2018/2019 dla nowych "Małych Ułanów Podolskich" z Polskiej Ludoteki "Wojtek" z Ascoli Piceno i San Benedetto del Tronto.

Poza "Patentami Podolaka" Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz Dyplomami Uznania od Dowódcy 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich ze Szczecina, wszyscy Mali Ułani otrzymali także swoje pierwsze, czarne berety.

Gratulujemy!


12 Pułk Ułanów Podolskich w Rzymie.12 Reggimento Lancieri di Podolia a RomaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook