WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia


2019-06-12 65. JUBILEUSZ ZESPOŁU "POLONIA" - CIĄG DALSZY ŚWIĘTOWANIA Zdzislaw Malczewski

W minioną sobotę 9 czerwca w Towarzystwie Polonia w Porto Alegre zespół folkloru świętował 65 lat istnienia i ukazywania piękna naszej kultury. W niedzielę 2 czerwca dziękowaliśmy podczas Mszy św. w Kościele Polskim za miniony czas i wypraszali u Pana Boga moc woli młodego pokolenia polonijnego, aby podtrzymywało bogactwo tradycji, kultury, wiary i zwyczajów, jakie nasi emigranci przywieźli ze sobą z dalekiej Polski.

Prezes Towarzystwa p. Mariano Hossa przywitał wszystkich obecnych na sali i życzył, aby dobrze się czuli w tym miejscu, gdzie można widzieć przejawy polskości, jakie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Duszpasterz polonijny nawiązując do liczby 65 widocznej na głównej ścianie sali, wspomniał, że ta liczba jest na ogół kojarzona z przechodzeniem na emeryturę. Życzył, aby zespół rozwijał się po najdłuższe lata. Podkreślił także fakt, który świadczy o tym jak Polska troszczy się o Polonię wspierając ją finansowo w jej różnorodnej działalności, ukazującej obecność Polaków i ich bogactwa kulturowego.

Zespół wystąpił w nowych strojach, które zostały zakupione dzięki finansowemu wsparciu Senatu RP za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Zaskoczeniem dla obecnych Polonusów i naszych przyjaciół Brazylijczyków obecnych na sali był występ najmłodszych tancerzy. To dobry znak, że młode pokolenie przejmuje piękno polskiego folkloru.

Po występach zespołu p. Sergio Sechinski - nowy konsul honorowy RP w swoim przemówieniu podkreślił wartość i bogactwo polskiej kultury i wręczył na ręce dyrektorki zespołu p. Alice plakietkę z tekstem wyrażającym wdzięczność za kultywowanie naszych polskich pięknych tańców regionalnych.

Po prezentacji tańców regionalnych, mogliśmy w trakcie kolacji dzielić się naszymi spostrzeżeniami, jak też wspomnieniami minionych pokoleń, które mimo napotykanych trudności, potrafiły zbudować kilkupiętrową siedzibę Towarzystwa Polonia, jak też kościół służący Polonii już 85 lat, jako miejsce wyrażania wiary odziedziczonej od rodziców. Ewenementem w Porto Alegre jest to, że na Msze św. polonijne przychodzą także małżeństwa etnicznie mieszane. Przykładowo mąż jest polskiego pochodzenia, a żona włoskiego. W każdą niedzielę po Mszy św. wierni spotykają się na wspólnej kawie. Zawsze ktoś przyniesie jakieś ciasto, czy kanapki wzmacniające obecnych do dłuższych rozmów i wzmacniania ducha wspólnoty!

W sierpniu br. będziemy uroczyście świętowali jubileusz 85-lat kościoła polskiego dedykowanego Pani Jasnogórskiej!


ks. Zdzislaw Malczewski

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook