WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina


2019-06-13 XIX Dni Kultury Polskiej – maj 2019 Stowarzyszenie Polaków w Barze

W dniach 23 – 26 maja 2019 roku w Barze odbyły się kolejne – tym razem już XIX Dni Kultury Polskiej. Tegoroczne wydarzenie było z wielu względów wyjątkowe, gdyż łączyło się z kilkoma jubileuszami – 30-leciem założenia Barskiego Rejonowego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia Polaków im. Konfederatów Barskich oraz 20-leciem powstania zespołów artystycznych działających przy Domu Polskim w Barze. Warto przypomnieć, że zespoły te to: chór kameralny „Cantica Anima”, chór młodzieżowy „Młode Liście” oraz zespół taneczny „Aksamitki”.

Stowarzyszenie Polaków w Barze zostało założone z inicjatywy pani Teofili Ordyńskiej i aktywnie działa od 1989 roku. To właśnie dzięki tej organizacji zawarta została umowa o partnerskiej współpracy między miastami Kwidzyn i Bar. Dzięki staraniom partnerów , do których zaliczają się także miasto Rybnik i powiat starachowicki, Polacy Barscy mają dziś wspaniały Dom Polski. Na przestrzeni lat prezesami Stowarzyszenia byli kolejno: Józef Kozłowski, Wanda Wodzianowska, Janina Lipska, Małgorzata Miedwiediewa, Aniela Kloc, Artur Cyciurski, Helena Czerniak. Obecnie funkcję prezesa Stowarzyszenia pełni pan Mikołaj Kurta.

W roku 1999, przy Stowarzyszeniu Polaków powstały trzy zespoły artystyczne, które już od dwudziestu lat reprezentują Bar zarówno w kraju jak i za granicą. Inicjatorką ich założenia oraz kierownikiem artystycznym jest obecna dyrektor Domu Polskiego w Barze, pani Małgorzata Miedwiediewa.

Chór kameralny „Cantica Anima”, którego dyrygentem jest obecnie pani Ludmiła Chałabuda, w latach 2003-2007 działał pod dyrekcją pani Heleny Iszczuk i nosił nazwę „Podolski Wizerunek”. W repertuarze zespołu znajdują się utwory klasyczne i sakralne a-capella w aranżacji na cztery głosy. Chór może pochwalić się licznymi występami na Ukrainie i w Polsce, między innymi w Koszalinie, Starachowicach, Wrocławiu, Warszawie i Sycowie. W rodzinnym Barze zespół pełnił rolę chóru ćwiczebnego na organizowanych w latach 1999-2006.warsztatach dla dyrygentów chórów polonijnych na Ukrainie.

Na uwagę zasługuje również bogata geografia występów następnego jubilata – chóru młodzieżowego „Młode Liście”pod dyrekcją pani Ludmiły Chałabudy. który koncertował wielokrotnie w Polsce – w Warszawie, Mrągowie, Lublinie, Koszalinie, Kwidzynie, Rybniku, Włocławku – jak i na Ukrainie, w Winnicy, Żytomierzu, Kijowie, Lwowie, Łucku, Chmielnickim i w Barze. We wrześniu 2013 roku, w ramach współpracy z powiatem starachowickim, został zrealizowany wspólny projekt: „Muzyka i taniec wschodniego Podola i regionu świętokrzyskiego wczoraj i dziś”. Efektem projektu jest „Oberek Świętokrzyski”, który do dziś pozostaje w repertuarze chórów „Młode Liście” i „Portamento” ze Starachowic. „Młode Liście” współpracują również z kwidzyńskim chórem „Harfa” specjalizującym się w muzyce gospel. Na jubileuszowym koncercie chóry zaśpiewały wspólnie piosenkę „Ptaki na niebie”, utrzymaną właśnie w tym stylu.

W bogatym repertuarze kolejnego jubilata – zespołu tanecznego „Aksamitki”, którego choreografem jest pani Inna Miedwiediewa, znajdują się tańce kaszubskie, śląskie, lubelskie, biłgorajskie i podolskie. Młodzi tancerze wielokrotnie uczestniczyli w prestiżowych festiwalach polonijnych, między innymi w Koszalinie, Mrągowie, Wrocławiu, Iwoniczu Zdroju.

Przykładem kontaktów między Barem a Kwidzynem może być twórcza współpraca zespołu „Aksamitki” z kwidzyńskim zespołem tanecznym „Powiśle”. Na tegoroczne Dni Kultury Polskiej przyjechały zespoły zarówno z Ukrainy jak i z Polski.

Z odległego Melitopola przyjechał po raz pierwszy zespół wokalny „Krakowiak”. Czerniowce reprezentowała grupa taneczna „Kwiaty Bukowiny”, zaś Żytomierz Chór Juliusza Zarębskiego utrzymujący kontakty twórcze z chórem „Cantica Anima”. Natomiast Winnica to gorąco oklaskiwane wspaniałe wokalistki zespołu „Srebrne Głosy”. Z Polski przyjechały dwa wymienione już wcześniej chóry: „Portamento” ze Starachowic i „Harfa” z Kwidzyna.

Wraz z zespołami przybyły również oficjalne delegacje miast partnerskich : Kwidzyna – z prezydentem miasta Andrzejem Krzysztofiakiem; Rybnika – z wiceprezydentem miasta Wojciechem Świerkoszem; powiatu starachowickiego z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim. Bar reprezentował mer miasta Artur Cyciurski. Jubileuszową uroczystość zaszczycił swoją obecnością Konsul Generalny RP w Winnicy – Damian Ciarciński. Na widowni zasiedli ponadto prezesi organizacji, przedstawiciele duchowieństwa, kierownicy zespołów artystycznych, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Polaków w Barze.

Prawie trzygodzinny koncert poprzedziła prezentacja przedstawiająca archiwalne zdjęcia i filmy ukazujące najważniejsze etapy działalności Stowarzyszenia Polaków w Barze oraz działających obecnie w Domu Polskim zespołów artystycznych. Prezentację opatrzyła swoim komentarzem pani Małgorzata Miedwiediewa.

Koncert Finałowy XIX Dni Kultury Polskiej w Barze zakończyło wspólne odśpiewanie „Hymnu Chórów Polonijnych”.

Pełen wrażeń dzień zakończyło ognisko integracyjne w pobliskiej wsi Mytki, wspaniale przygotowane przez członków Stowarzyszenia. Mimo, że pogoda nie dopisała, wszyscy bawili się doskonale.

A rok 2020 to kolejna rocznica. Barskie Rejonowe Kulturalno – Oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. Konfederatów Barskich we współpracy z Domem polskim w Barze już myśli o zorganizowaniu jubileuszowych XX Dni Kultury Polskiej.


Małgorzata Michalska
nauczyciel skierowany przez ORPEG do pracy za granicą


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook