WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina


2019-06-13 Festiwal w Stryju Polskie Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo ''Zgoda'' m.Borysław, Ukraina

31 maja -1 czerwca w Stryju odbywał się Festiwal Dziecięcych Teatrzyków polskich organizacji pod tytułem''Podaruj dzieciom uśmiech''.

Grupa teatralna ''Wesoła szkoła'' ( instruktor p.Nela Gajgel) tradycyjnie wzięła w nim udział. Przedstawiliśmy widzom spektakl ''Moje - nie moje'' (scenariusz Liliany Bardijewskiej).

1 czerwca Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego zorganizował dla uczestników Festiwalu obchody Dnia Dziecka. Pełne uśmiechów, wspaniałych przeżyć i radości dzieci wróciły do domu.


Polskie Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo ''Zgoda'' m.Borysław, Ukraina

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook