WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Egipt
2019-06-21 JUBILEUSZ 45-LECIA, NADANIE IMIENIA SZKOLE ORAZ ZAKOŃCZENIE ROKU Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze

W piątek 14 czerwca 2019 r. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze obchodził jubileusz 45 – lecia, nadano szkole imię hrabiego Juliusza Marii Dzieduszyckiego oraz rozdano świadectwa z okazji zakończenia roku szkolnego. Uroczystości odbywały się w ogrodzie Ambasady RP w Kairze, gdzie przybyli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Michał Łabenda - Ambasador RP w Kairze, PPk. Zbigniew Słomiński Attache Wojskowy przy Ambasadzie RP w Kairze, Konsulowie: Marta Leśniak i Rafał Malarowski, pracownicy Ambasady i Konsulatu oraz Polonia.

Po powitaniu wszystkich gości przez kierownika SPK – Anetę Jackowską, rozbrzmiały fanfary i wprowadzono pierwszy sztandar szkoły. Odśpiewano hymn Polski, po czym głos zabrał Pan Ambasador. Następnie odczytano list gratulacyjny od Pani Anny Aleksandry Radeckiej – dyrektora ORPEG, a także list od Pani Jadwigi Kielar, dawnej, długoletniej nauczycielki języka polskiego w SPK w Kairze. Były wspomnienia, podziękowania i kwiaty. Uczniowie otrzymali świadectwa oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców i Ambasadę, po czym przedstawiono część artystyczną, przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem nauczycielki Pani Moniki Muchy El – Serougi. W przedstawieniu oprócz uczniów uczestniczyli rodzice i nauczyciele.

Podczas uroczystości rozstrzygnięte zostały dwa konkursy plastyczne: „ Wielcy Polacy” oraz „ Pielęgnujmy pamięć o bohaterach”, nagrody ufundował ORPEG z programu „Godność. Wolność. Niepodległość” Edycja 2019 oraz Ambasada.

W tym dniu obchodziliśmy również Dzień Dziecka. W ogrodzie Ambasady przygotowane zostały dla dzieci liczne atrakcje i poczęstunek. Rada Rodziców SPK ufundowała piękny i smaczny tort z okazji jubileuszu.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego święta, za zrozumienie potrzeb oraz ogromne wsparcie, składam serdeczne podziękowanie.


Aneta Jackowska
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w KairzePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook