WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia
 2019-06-22 Wizyta Ambasadora w Brisbane Ambasada RP w Canberze

18-19 maja 2019 r. Ambasador Michał Kołodziejski złożył wizytę w Brisbane, podczas której wręczył nominację nowej Konsul Honorowej dr Theresie Lauf, wziął udział w dorocznym zjeździe Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz spotkał się z Polonią.

Podczas Zjazdu RNPA Ambasador Kołodziejski w przemówieniu do delegatów podziękował za bardzo dobrą współpracę z organizacjami polonijnymi w Australii w 2018 r. oraz przedstawił plany na 2019 r. Omówił również ogólne zasady organizacji polskich punktów wyborczych w Australii.

W czasie spotkań z Polonią w nowo otwartym Klubie Kombatanta w Brisbane Ambasador Kołodziejski wręczył dwa medale Pro Patria – panu Zdzisławowi Kochowi i pani Krystynie Tkaczyk.

Wcześniej odwiedził też centrum duszpasterstwa polskiego w Bowen Hills, w którym działa polska szkoła, a próby odbywają polskie zespoły folklorystyczne „Obertas” i „Mały Brisbane”.

Ważnym elementem wizyty Ambasadora było także spotkanie z Konsulem Republiki Nauru w Australii, którego celem było omówienie współpracy na forach międzynarodowych, w szczególności w ramach ONZ. Brisbane jest jedynym miastem w Australii (i jednym z zaledwie pięciu na świecie), w których Nauru utrzymuje swoje placówki dyplomatyczno-konsularne.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: ZDJĘCIA: B. FILIP, K. MAŁEK, CH. LAUF
Ambasada RP w CanberzePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook