WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Liban
 2019-06-23 Piknik Polonijny Ambasada RP w Bejrucie

Piknik Polonijny jest dorocznym świętem całej społeczności polskiej w Libanie. W tym roku z inicjatywy Ambasady RP w Bejrucie we współpracy ze Wspólnotą Polską urządzono go w ośrodku rekreacyjno-kampingowym Swings Camp, niedaleko Bejrutu.

Udział w spotkaniu wzięło ponad 130 osób, między innymi licznie zgromadzona Polonia wraz z rodzinami, Polacy pracujący w Libanie, pracownicy Ambasady oraz zaproszeni przedstawiciele lokalnej społeczności. Należy również wspomnieć o 5 osobowej delegacji Radia Wnet goszczącej w Libanie.

Oprócz bogato zastawionych polsko-libańskimi potrawami stołów, możliwości wspólnego grillowania, wszyscy uczestnicy pikniku mogli skorzystać z licznych atrakcji sportowo-rekreacyjnych oferowanych przez kompleks, z czego najbardziej zachwycone były oczywiście dzieci i młodzież. W przerwie, miedzy biesiadowaniem i zabawą zostały rozdane wszystkim uczestnikom zajęć organizowanych w Polskiej Szkole świadectwa ukończenia nauki oraz okolicznościowe prezenty.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w BejruciePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook