WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Republika Południowej Afryki
 2019-06-25 Kiermasz słodkości w Cape Town Stowarzyszenie Polskie w Cape Town

W Nazareth House, Cape Town, Stowarzyszenie Polskie zorganizowało "Kiermasz ciast i rożnych różności". To tradycja, bo w ten między innymi sposób Polonia z Republiki Południowej Afryki zbiera na utrzymanie organizacji.

Stowarzyszenie Polskie w Cape Town jest współtworzone przez Polaków zamieszkałych w Cape Town i okolicach. Celem Stowarzyszenia Polskiego jest integracja środowiska polonijnego.

Stowarzyszenie jest organizacją niezależną, społeczną, utrzymującą się ze składek członkowskich, dotacji oraz donacji. Zadaniem Stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty i pielęgnowanie tradycji języka polskiego, zachowywanie dziedzictwa i kultury narodowej oraz ich przybliżanie kolejnym pokoleniom Polaków i cudzoziemcom.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Stowarzyszenie Polskie w Cape TownPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook