WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-06-20 List marszałka Senatu z okazji zakończenia roku szkolnego Senat RP

Z okazji zakończenia roku szkolnego 19 czerwca 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski wystosował list do nauczycieli, rodziców i uczniów szkół polonijnych następującej treści:

Szanowni Nauczyciele,

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w przededniu wakacji, pragnę serdecznie podziękować nauczycielom i pedagogom szkół polonijnych i polskich za granicą za pełną pasji i poświęcenia pracę. Jestem Państwu wdzięczny za trud przekazywania uczniom potrzebnej wiedzy, ale także za to, że wskazujecie im drogę do mądrej, uczciwej i odpowiedzialnej dorosłości. To dzięki Wam, Drodzy Nauczyciele, placówki oświatowe za granicą są gotowe na obecne i przyszłe wyzwania, co sprawia, że tu, w Polsce, możemy być dumni z polonijnej edukacji.

Wszystkim nauczycielom polonijnym dziękuję za dobrą pracę, za ofiarne wypełnianie misji wobec młodego pokolenia. Zawód nauczyciela, zwłaszcza uczącego za granicą wymaga oddania, dyspozycyjności i rozległej wiedzy.

Z okazji zakończenia roku szkolnego nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty polonijnej życzę, aby nadchodzący czas odpoczynku od powinności pedagogicznych był okazją do szczególnego odczuwania zasłużonej dumy z dobrze pełnionych obowiązków, a kolejny rok szkolny upłynął na owocnej, satysfakcjonującej pracy na rzecz Polaków mieszkających za granicą.

Młodzieży chcę życzyć pięknych, radosnych wakacji, wspaniałych przygód. Nabierajcie sił na kolejny rok szkolny!

Z wieloma z Was, Droga Młodzieży, już wkrótce się zobaczę, bowiem okres wolny od nauki szkolnej dla nauczycieli i uczniów, to dla mnie – jako Marszałka Senatu i jednocześnie patrona Polonii i Polaków za granicą – czas wytężonej pracy, ale jakże cenny i wyczekiwany. To czas letnich spotkań z Rodakami z całego świata. Z radością i satysfakcją, odwiedzam w całej Polsce młodzież polonijną, która dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma szansę, często po raz pierwszy, spędzić wakacje w Ojczyźnie. Na górskich szlakach, nad morzem czy na jeziorach młodzież czerpie z dobrodziejstw rodzimej przyrody, utrzymując przy tym kontakt z rówieśnikami z Polski, z językiem, historią i kulturą. Tak liczne od Państwa zaproszenia do udziału w tych spotkaniach traktuję jako wyróżnienie i wyraz zaufania do prac Senatu IX Kadencji, który od początku ukonstytuowania się przywiązuje ogromną wagę do przyjazdów polonijnych dzieci i młodzieży, również z najodleglejszych zakątków świata, na wypoczynek do kraju.

Drodzy Nauczyciele, Duchowni, Wychowawcy, Rodzice i wszyscy zaangażowani w edukację polonijną, przyjmijcie, proszę, najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje. Chciałbym, aby troska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o przyszłość młodego pokolenia dodała Wam wiary w powodzenie i słuszność misji, jaką jest nauczanie i wychowanie młodzieży. Tobie zaś, Droga Młodzieży, życzę pełnego wrażeń odpoczynku i bezpiecznego powrotu do szkolnych ław.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook