WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia
 2019-06-27 85 LAT POLSKIEGO KOŚCIOŁA W PORTO ALEGRE-RS Capelania Nossa Senhora dos poloneses em Porto Alegre-RS

Wspólnota polonijna przygotowuje się do uroczystego świętowania 85 lat istnienia świątyni dedykowanej Pani Jasnogórskiej. W latach największego kryzysu ekonomicznego, polscy imigranci, ich dorosłe dzieci, pod duchowym przewodnictwem ks. prałata Jana Antoniego Peresa (matka była Polką, a ojciec Hiszpanem), który pełnił funkcję wikariusza generalnego Archidiecezji i widząc opuszczonych duchowo Polaków objął nad nimi opiekę duszpasterską. Najpierw zbierając ich w kościołach w północnym regionie miasta, a później zachęcając ich do zbudowania własnego kościoła. Uroczystego poświęcenia świątyni ks. prałat dokonał w 1934 r.

W obecnym roku świętujemy 85 lat kościoła, który służy Polonii będącej już w kolejnych pokoleniach polskich imigrantów, a także naszym zaprzyjaźnionym Brazylijczykom w podtrzymywaniu ich wiary i sprawowaniu sakramentów.

1 września uroczyście będziemy świętować 85 lat naszego polskiego kościoła sprawując Mszę św. o godz. 10,30.

W ubiegłym roku dzięki hojności wspólnoty udało się pomalować zewnętrzną stronę kościoła, jak też dokonać koniecznego remontu dachu kościoła, czy też mieszkania dla duszpasterza. Aktualnie rozpoczęliśmy odnowienie głównych drzwi oraz reformę witraży. Zapraszamy naszych Polonusów, ich bliskich do odwiedzenia odnawianego kościoła i uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej sprawowanej w dwu językach o godz. 10,30.

Proszę zobaczyć kilka zdjęć przedstawiających aktualny wygląd kościoła, który zyska na swym pięknie po założeniu odnowionych drzwi i witraży! Jeśli ktoś z wiernych chciałby wesprzeć to przedsięwzięcie mające na celu ukazanie piękna kościoła, który jest nie tylko zabytkiem kultury stolicy Porto Alegre, ale także wizytówką polskiej wiary i obecności w tym mieście, proszę w niedzielę porozmawiać z kimś z Komisji naszej Kapelanii. Jeżeli emigranci w tamtych trudnych latach potrafili zdobyć się na wysiłek i zbudować swój kościół, mamy nadzieję, że ich potomkowie zdobędą się na hojność, aby zachować to patrymonium naszej wiary i kultury!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Capelania Nossa Senhora dos poloneses em Porto Alegre-RSPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook