WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Peru
 2019-06-27 Prezentacja książki „Polonia 1945” Ambasada RP w Limie

W ogrodach Ambasady Polskiej w Limie dnia 28 maja br., odbyła się uroczysta prezentacja książki pt. "Polonia 1945" Rosy Larco księżnej Potockiej związanej z kulturą i historią Polski od wielu lat.

Publikacja książki księżnej Potockiej „Polonia 1945”, w interesujący sposób przybliża dzieje Polski, sytuację społeczno- polityczną i gospodarczą wplecioną w realia kulturowe XX wieku.

W przyjęciu uczestniczyło ponad 100 osób m.in. znani przedstawiciele świata polityki, dyplomaci intelektualiści oraz sympatycy Polski i Polaków

Spotkanie rozpoczęła prezentacja książki dokonana przez autorkę, b. ambasador Peru w Polsce- Juana Velit Granda, a także Ambasador RP w Limie Magdaleny Śniadeckiej- Kotarskiej. Nawiązała ona w swym wystąpieniu do zbliżających się czerwcowych rocznic wydarzeń, które odwróciły porządek Jałty i Teheranu, znaczących nie tylko dla Polski ale i całej Europy tj. 40 lecia pierwszej wizyty Jana Pawła II w ojczyźnie (czerwiec 1979r.), powstania Solidarności 1980r., 30-tej rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów (czerwiec 1989r.), które poprzedziły europejską Jesień Ludów.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w LimiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook