WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-06-26 Otwarcie wystawy "...Będzie wielka, albo nie będzie jej wcale" Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Instytut Pamięci Narodowej w dniu 26 czerwca 2019 roku otworzyli wystawę plenerową pt. „…Będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. Walka o granice Polski w latach 1918–1921” poświęconą historii odzyskiwania granic polskich. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP oraz Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy dr Jarosław Szarek odniósł się do słów Marszałka Piłsudskiego, który o Polsce w roku 1918 powiedział „będzie wielka, albo nie będzie jej wcale”. W okresie tym Polska żartobliwie określana była jako najpotężniejsze państwo na świecie, państwo bez granic. Prezes IPN wspomniał o trudnej dziś do wyobrażenia walce szablą i w zaciszu gabinetów dyplomatycznych po to, aby Polska odzyskała swoje granice.

Dariusz Piotr Bonisławski dziękując osobom zaangażowanym w powstanie wystawy, zwrócił uwagę na udział Polonii i Polaków poza granicami Polski w odzyskiwanie państwa pozbawionego swojej tożsamości. Wystawa na 19 planszach pokazuje wysiłek przodków i jest próbą odzyskiwania pamięci o tych, którzy na terenach polskich, jak i poza nimi oddawali swoje siły, aby urzeczywistniło się wielkie marzenie o wolnej Polsce.

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz skierował uwagę na formę artystyczną wystawy, która nawiązuje się prequela „Niezwyciężonych” pt. „Czas próby”.

Uroczystej inauguracji towarzyszył występ Orkiestry Wojskowej z Dęblina, który zaprezentował fragmenty najbardziej znanych pieśni wojennych.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook