WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-06-26 Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego - turnus w Krakowie Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Zapraszamy do udziału w Letniej Akademia Kultury i Języka Polskiego. To atrakcyjna forma wakacyjnej edukacji dla dorosłych w Ojczyźnie Przodków.

Dwutygodniowy turnus edukacyjny odbywać się będzie w Krakowie
w dniach 04.08 - 18.08.2019 r.


Podstawowy program Akademii obejmować będzie codzienne zajęcia językowe z lektorem oraz wykłady z najnowszej historii, kultury i literatury polskiej. Zajęcia będą prowadzone na poziomach kompetencyjnych, określonych na podstawie testów. Proces edukacyjny (wykłady i ćwiczenia) będzie uzupełniany przez indywidualne konsultacje językowe oraz bogaty program kulturalny i turystyczny.

Integracyjna formuła Letniej Akademii, adresowana wyłącznie do osób pochodzenia polskiego, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.


Warunkiem uczestnictwa w proponowanym szkoleniu jest nadesłanie na adres organizatora (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) wypełnionej karty uczestnika. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona o zakwalifikowaniu zdecyduje między innymi kolejność nadesłanych zgłoszeń.


DO POBRANIA:   Formularz zgłoszeniowy - MSWord


Uczestnicy są zobowiązani do:

a/ wykupienia ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce,
b/ terminowego stawienia się na turnus,
c/ aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
d/ pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze spowodowaniem szkód podczas pobytu na szkoleniu.


KRAKOWSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”
ul. Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
tel. +48 12 422-61-58, 422-43-55,
e-mail:   biuro@wspolnota-polska.krakow.pl   biuro@swp.krakow.plJak przebiegałą Akademia w roku 2018 można zobaczyć tutaj


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook