WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH  



   Polska




 2019-06-26 "LATO Z POLSKĄ" W GRONOWIE DLA DZIECI Z ŻÓŁKWI Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Toruniu jest organizatorem "Lata z Polską" w Gronowie, w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wakacyjny wypoczynek potrwa od 24 czerwca do 13 lipca i biorą w nim udział dzieci i młodzież - wraz z opiekunami - z Żółkwi na Ukrainie. Łącznie 40 osób.

Upalne dni dzieci spędzają nad jeziorem Kamionki, które jest blisko położone od Gronowa. Sprawia to im ogromną frajdę i radość co widać na dołączonych zdjęciach. Wieczory z kolei wypełniają gry i zabawy sportowe na kortach boiska „Orlik”

W planie na najbliższe dni są konkursy piosenkarskie, malarskie ale wtedy gdy miną "afrykańskie upały" jakie zapanowały w Polsce.

Janina Binczak
Sekretarz Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Toruniu





LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ




Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.




Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna



PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ



MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.




POLECANE NOWOŚCI






facebook