WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-06-27 OLIMPIJSKIE CENTRUM PROMOCJI POLSKI PAI

Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polski Komitet Olimpijski, z okazji II Igrzysk Europejskich w Mińsku otworzyli w stolicy Białorusi Olimpijskie Centrum Promocji Polski. W czasie zawodów Muzeum Dom Rodziny Wańkowiczów stał się miejscem spotkań na tematy związane z promocją turystyki, gospodarki i kultury polskiej.

W ciągu tygodnia, do 29 czerwca, w Olimpijskim Centrum Promocji Polski w Mińsku codziennie odbywają się imprezy kulturalne, m.in. Festyn Polski organizowany przez Ambasadę RP i Instytut Polski w Mińsku w trakcie którego zaprezentowane zostaną dwie wystawy: "Polska zaprasza" Polskiej Organizacji Turystycznej, "Stanisław Moniuszko – wielki kompozytor" Polski" i "XV lat Polski w Unii Europejskiej" Instytutu Polskiego, "Sport polonijny w 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego" Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkania - z przedstawicielem Krajowej Izby Gospodarczej amb. Dyrektorem Jerzym Drożdżem nt. stanu i rozwoju polskiej gospodarki, z przedstawicielem Instytutu Polskiego w Mińsku dyrektorem Cezarym Karpińskim nt. "Kultura i sztuka Polski", Polonii i Polaków z przedstawicielami PKOl i SWP nt. działalności sportowej wśród Polonii w latach 2019-2021, z przedstawicielem Polskiej Organizacji Turystycznej wicedyrektorem Artur4em Murawskim pt. „Polska zaprasza. Odwiedź sąsiada”, briefingi prasowe z medalistami olimpijskimi oraz szefami Polskiej Misji Olimpijskiej oraz medalistami olimpijskimi.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: Yauhen Shomer-int KolodzinPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook