WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Turcja
 2019-06-27 Mystkowianie w Stambule http://poloniaistanbul.com

Rzadko mamy okazję podziwiać polskie zespoły folklorystyczne nad Bosforem. Gratka taka trafiła się w niedzielę 23 czerwca – w kościelnych ławkach obok przypadkowych wakacyjnych turystów zasiedli Polacy z Mystkowa (sądeckie) i to… w pięknych ludowych strojach!

Po drodze na festiwal zespołów folklorystycznych gdzieś w głębi kraju zawitali oni do Stambułu i przybyłym na mszę sprawili miłą niespodziankę. Swym niecodziennym wizerunkiem, polską flagą i tablicą Mystkowianie Poland wywołali spore zainteresowanie także na ulicach.

Ale tylko ci, którzy uczestniczyli we mszy świętej mieli wspaniałą okazję zobaczyć ich w tańcu i posłuchać ludowych pieśni. Obchodzone z małym opóźnieniem święto Bożego Ciała nad Bosforem odbyło tym razem bez procesji, ale nadal było tradycyjne i polskie. Krótki występ naszych górali był spontaniczną propozycją dla stambulskiej Polonii.

Ach, ta polska serdeczność.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Stowarzyszenie Polonii w StambulePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook