WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-07-03 NASZE PIĘKNE "SIUMNE" Zespol Goralski "Siumni" - "Siumni" Polish Highlander Folk Ensemble

Zespol Goralski "Siumni" wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Kolumbii.

Zespół Siumni jest zespołem reprezentacyjnym Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Prezentują autentyczny folklor Skalnego Podhala, skupiają młodzież z różnych okolic Podhala, oraz młodzież urodzoną i wychowaną w USA. Kultywowanie oraz szlifowanie tańca, śpiewu, gwary i muzyki od początku było głównym celem zespołu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zespol Goralski "Siumni" - "Siumni" Polish Highlander Folk EnsemblePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook