WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia
 2019-07-04 Polish Cultural Open Day w hołdzie Ninie Skoroszewskiej www.bumerangmedia.com

W ramach Open Inner West Festival 2019 - dziesięciodniowej celebracji poprzez muzykę, taniec, film, teatr, warsztaty artystyczne i kulinaria różnorodności kulturowej zachodnich dzielnic Sydney od Balmain po Sydenham, w niedzielę, 16 czerwca w Klubie Polskim w Ashfield odbył się Polish Cultural Open Day.

Organizatorzy imprezy – Koło Akademików Polskich w Nowej Południowej Walii zadedykowali ją głównie pamięci Ninie Skoroszewskiej – jednej z najwybitniejszych działaczek polonijnych w Sydney i współtwórczyni australijskiej polityki wieloetnicznej. Gdyby obecnie żyła, w listopadzie obchodziłaby setne urodziny.

Program klubowej imprezy obejmował prezentacje artystyczne i rękodzielnicze twórców polskiego pochodzenia z Sydney i okolic , występ dzieci ze szkoły sobotniej w Marayong w piosence „Myślimy dzisiaj o Polsce” , mini koncert pianisty Grzegorza Kindy i sopranistki Marty Nowickiej utworów Chopina i Moniuszki a także występ zespołu folklorystycznego ‘Syrenka”. Podczas oficjalnej części koncertu o zasługach Niny Skoroszewskiej dla społeczności polskiej i innych grup etnicznych w Sydney mówili: Mark Drury – radny z Inner West Council (video: Speech by Cancilor Mark Drury), Barbara Konkolowicz – prezes Koła Akademików Polskich w NPW – główna organizatorka imprezy (video: Speech by Barbara Konkolowicz ), Helen Motyl – dawna bliska przyjaciołka i wspołpracowniczka Niny Skoroszewskiej w Biurze Pomocy Społecznej dla Polaków w Ashfield, obecnie działającego jako Polish-Australian Welfare Association - PAWA (video: Speech by Helen Motyl) a także w imieniu zespołu obecnych pracowników PAWA Community Care – Dana Rosiński. (video: Speech by Dana Rosinski)

Barbara Konkołowicz podczas swojego wystąpienia ogłosiła też wyniki konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na tematy związane z krajem ojczystym.

Imprezie Polish Cultural Open Day towarzyszyła wystawa poświęcona Ninie Skoroszewskiej. Na kilkunastu planszach przedstawione zostały poszczególne etapy życia i działalności tej wybitnej działaczki polonijnej.

***

Nina Skoroszewska urodziła się w Lublinie w 1919 roku. Maturę zdała w szkole sióstr zakonu Sacre Coeur. Do wybuchu wojny zaliczyła kilka lat studiów na Wydziale Polityczno-Społecznym Uniwersytetu Warszawskiego przerwanych wybuchem II wojny światowej. Podczas okupacji hitlerowskiej była aktywnym członkiem ruchu oporu, pracując jednocześnie jako pracownik socjalny w Caritasie. Zaraz po wojnie dokończyła przerwane studia, uzyskując dyplom magistra socjologii. Pracowała jako tłumaczka w United Nations Refugee Relieve Association (UNRRA).

Lata 1947-50 spędziła w Zachodniej Europie a do Australii przybyła pod koniec 1950 roku z dobrą znajomością języka angielskiego i solidnym doświadczeniem zawodowym. Pracowała początkowo w Departamencie Emigracji jako tłumaczka. W lutym 1966 roku uzyskała dyplom „social worker” na Uniwersytecie Sydnejskim. W charakterze pracownika socjalnego przepracowała długie lata w Czerwonym Krzyżu i Federalnym Departamencie Emigracji i Spraw Etnicznych, wysoko awansując. Uzyskała m.in. stanowisko komisarza w Stanowej Komisji Spraw Etnicznych. Wykładała też na Uniwersytecie Sydnejskim i w Milperra College of Advanced Education. Pracowała także społecznie zajmując kierownicze funkcje. M.in. była wiceprzewodniczącą Rady Społeczności Etnicznych (ECC of NSW) oraz współtwórczynią i prezesem Polskiego Biura Opieki i Informacji w Ashfield. Obecnie biuro to funkcjonuje jako PAWA Community Care – obejmując całą metropolię sydnejską wielostronną pomocą starszym ludziom, głównie polskiego pochodzenia.

Nina Skoroszewska odznaczona została w 1977 roku medalem z okazji srebrnego jubileuszu królowej Elżbiety II, w 1983 roku otrzymała Order Australii a w 1990 nagrodę premiera Nowej Południowej Walii za wybitne zasługi dla społeczeństwa tego stanu. W 1993 roku prezydent Lech Wałęsa przyznał jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to - niestety - sparaliżowana już, po doznaniu wylewu krwi do mózgu Skoroszewska odbierała z rąk Ambasador RP Agnieszki Morawińskiej. Nina Skoroszewska zmarła 28 marca 2005 roku.

Polish Cultural Open Day w Ashfield w holdzie Ninie Skoroszwskiej zaszczyciły swoją obecnością p/o Konsula Generalnego RP w Sydney - Irena Juszczyk i wicekonsul Joanna Spłocharska.

Jak podkreślają organizatorzy cała impreza nie odbyłaby się bez wydatnego wsparcia Inner West Council, PAWA Community Care Inc., RNPA i Klubu Polskiego w Ashfield.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polish Cultural Open Day - videoreportaż Krzysztofa Bajkowskiego
Fotoreportaż Henryka Iglińskiego
kb/bumerangmedia https://www.bumerangmedia.com/2019/07/polish-cultural-open-day-w-hodzie-ninie.html
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook