WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Gruzja
 2019-07-05 MŁODZIEŻ Z GRUZJI WE FROMBORKU Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi

Dzieci i młodzież z Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi tegoroczne wakacje spędziła we Fromborku, mieście Kopernika i dawnej siedzibie biskupów warmińskich.

Frombork to średniowieczne miasteczko ze wzgórzem katedralnym nad Zalewem Wiślanym. Zobaczymy tu przepiękną Bazylikę Archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja, gdzie znajduje się krypta Mikołaja Kopernika. Wieżę Radziejowskiego gdzie znajduje się wahadło Foucaulta, muzeum Mikołaja Kopernika, planetarium, pałac biskupi, basztę żeglarską oraz wiele innych zabytków.

Pobyt we Fromborku odbył się przy wsparciu Caritasu Archidiecezji Warmińskiej, Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ambasady RP w Tbilisi.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w TbilisiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook