WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-07-05 „Na ścieżkach historii” - oczami kolonistów Centrala Polskich Szkół Dokształcających

1 lipca 2019 r. grupa uczniów szkół polonijnych wyjechała na kolonie letnie do Augustowa - „Na ścieżkach historii”, które organizuje Centrala Polskich Szkół Dokształcających. Pobyt na Suwalszczyźnie wypełniony jest atrakcjami. Oto relacja z ostatnich dni:

W Suwałkach byliśmy w Muzeum Okręgowym, w którym zdobyliśmy wiedzę o plemionach dawniej zamieszkujących ten region (Jaćwingowie i Bałtowie). Następnie udaliśmy się do klasztoru Kamedułów w Wigrach po drodze mijając Cmentarz 7 Wyznań.

W drodze powrotnej do Augustowa odwiedziliśmy profesora Andrzeja Strumiłło w Maćkowej Rudzie, który jest światowej sławy artystą, malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, fotografem, ilustratorem i autorem książek, poetą oraz podróżnikiem, a także zawitaliśmy do Sejn, gdzie znajduje się Biała Synagoga.

Ostatnim punktem tej fascynującej podróży był przystanek w Gibach, gdzie na wzgórzu znajdują się serki krzyży upamiętniające ofiary Obławy Augustowskiej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Centrala Polskich Szkół DokształcającychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook