WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia
 2019-07-09 "KALINA" NA KONGRESIE! PAI

W czasie Kongresu Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej mogliśmy spotkać członków zespołu "Kalina" działającego przy BRASPOL - u w miejscowości Nova Prata.

Zespół folklorystyczny Kalina założony przez Andre Hamerskiego w celu prezentowania przez młodzież muzyki i tańców z różnych regionów Polski. Członkowie grupy pogłębiają także, pod okiem Vandy Hamerskiej, swoją znajomość kultury polskiej o kwestie językowe, haft, malarstwo, etc. Zespół Kalina występuje w wielu miejscach publicznych oraz regularnie bierze udział z sukcesem w licznych festiwalach folklorystycznych w Brazylii i za granicą. Zespół zapraszany jest również do udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych w mieście i regionie, np. w pochodzie z okazji Święta Wina w Caxias do Sul.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zdjęcia: Grupo kalina da Braspol de Nova PrataPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook