WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-07-10 W Teksasie powstaje Centrum Dziedzictwa Polskiego http://dziennik.com

W Pannie Marii w Teksasie, osadzie założonej w XIX w. przez imigrantów z Polski, powstaje Centrum Dziedzictwa Polskiego. Jego otwarcie planowane jest na początek 2020 r.

Centrum Dziedzictwa Polskiego jest prawie na ukończeniu. To nowoczesny kompleks o powierzchni 16 500 stóp kw., którego budowa kosztowała 14 milionów dolarów. Jego misją będzie przekazanie historii o polskich imigrantach w Teksasie, którzy tam stworzyli w 1854 r. pierwszą polską osadę, nazwaną Panna Maria. “Centrum ma służyć całej Polonii, której wielkość szacowana jest na 10 milionów, oraz naszym rodakom w Polsce. To będzie miejsce tętniące życiem, gdzie organizowane będą wykłady, warsztaty, pokazy filmowe oraz inne wydarzenia” – pisze w e-mailu do “Nowego Dziennika” John Cebrowski, wicedyrektor ds. rozwoju centrum.


SWP

Centrum Dziedzictwa Polskiego w Pannie Marii w Teksasie (polishheritagecentertx.org)


Pierwsi polscy osadnicy przybyli do Teksasu ze Śląska, skąd uciekli przed pruskimi prześladowcami. Przywitał ich tu młody polski misjonarz, o. Leopold Moczygemba, który posługiwał społeczności niemieckojęzycznej w Teksasie.

Pierwsza grupa imigrantów z Polski przybyła do Teksasu w Wigilię 1854 r. O północy tego samego dnia o. Moczygemba odprawił dla nich mszę św. pod dębem, który stoi w Pannie Marii do dzisiaj. W kolejnych latach do pierwszych polskich osadników dołączały następne grupy rodaków i zasiedlali tamte tereny, gromadząc się wokół kościołów, m.in. w Cestohowie, Kosciuszko, Banderze, St. Hedwig, Falls City, Yorktown, San Antonie, Meyersville i McCook.


SWP

Prezydent Andrzej Duda odznacza biskupa Johna Yantę Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP/Jakub Szymczuk, KPRP


Jednym z potomków ówczesnych osadników jest emerytowany biskup John W. Yanta, który w sierpniu 2011 r. założył Heritage Center Foundation. Jego marzeniem od dawna było zbudowanie centrum dziedzictwa polskiego, które przechowywałoby historię wzlotów i upadków jego przodków i całej Polonii od połowy XIX w. do dzisiaj.

W czerwcu br. biskup Yanta został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP przez Andrzeja Dudę, który jako pierwszy urzędujący prezydent RP odwiedził Teksas. Odznaczenie to przyznawane jest obywatelom Polski i nieobywatelom, mieszkającym poza granicami naszego kraju, którzy mają wybitne zasługi w zakresie współpracy międzynarodowej. Biskup Yanta został odznaczony w uznaniu za jego wielkie zasługi dla polskiej społeczności, a w szczególności za jego wizję i przewodzeniu realizacji idei Centrum Dziedzictwa Polskiego w Pannie Marii. Centrum było też jedną z dziewięciu polonijnych organizacji działających w Teksasie, które otrzymały od prezydenta Dudy polską flagę.


SWP

Prezydent Duda wręcza polską flagę Johnowi Cebrowskiemu, wicedyrektorowi Centrum Dziedzictwa Polskiego w Pannie Marii w Teksasie


“Z pokorą przyjmuję to prestiżowe odznaczenie, w imieniu Polonii w Teksasie i w całych Stanach Zjednoczonych. Boska opatrzność inspirowała nas w tworzeniu Centrum Dziedzictwa Polskiego. Centrum jest prawie ukończone, a jego misją jest oddanie czci naszym przodkom, ich wartościom” – powiedział biskup Yanta podczas spotkania z prezydentem Dudą, które odbyło się w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston w Teksasie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: AUTOR: Aleksandra Słabisz
Nowy DziennikPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook