WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Czechy
 2019-07-10 Z JĘZYKIEM POLSKIM NA WESOŁO http://zwrot.cz

Szkoła Podstawowa im.Żwirki i Wigury w Cierlicku od wielu lat organizuje obóz szkolny dla swoich podopiecznych. W ostatnich latach włączyła się w akcję obozów językowych realizowaną przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Obóz odbył się w dniach 1.7-4.7 oraz 8.7.2019. Udział wzięło w nim 33 uczestników z Cierlicka i okolicznych szkół.

W programie było m.in. zwiedzanie ogrodu zoologicznego, wycieczka na Praszywą, odwiedziny parków i placów zabaw.

Ostatniego dnia tradycyjnie odbył piknik nad zaporą ze smaczną pizzą oraz fantastycznym rejsem po zaporze pod kierownictwem kapitana Marka Kożusznika.

Podczas całego obozu oferowaliśmy podopiecznym gry, zabawy oraz gry planszowe zawiązane z nauką języka polskiego. Tak, by pokazać dzieciom, że języka polskiego można uczyć się również na wesoło.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Barbara SmugalaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook