WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rumunia
 2019-07-11 Szkoła charakterów na Bukowinie Institutul Polonez / Instytut Polski w Bukareszcie

Ponad 200 dzieci z zamieszkanych przez społeczność polską miejscowości na rumuńskiej Bukowinie wzięło udział w trzymiesięcznym programie edukacyjnym przybliżającym relacje polsko-rumuńskie i uczącym przydatnych w życiu umiejętności. Działania zorganizowały Instytut Polski z Bukaresztu i Narodowa Organizacja Skautów Rumunii. Program, realizowany z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Rumunią, wspierały polskie firmy oraz Związek Polaków w Rumunii.

Program „Skauci Bukowinie” składał się z organizowanych regularnie od kwietnia 2019 roku zajęć edukacyjnych, prowadzonych przez rumuńskich skautów z Suczawy we współpracy z Instytutem Polskim, oraz z kilkudniowego letniego biwaku.
Weekendowe spotkania odbywały się w zamieszkanej przez polską społeczność wsi Pojana Mikuli, w tamtejszym zespole szkół z nauczaniem języka polskiego im. Krystyny Bochenek. Wzięło w nich udział ponad 200 dzieci, także z okolicznych miejscowości, w tym pobliskiej Kaczyki.

W trakcie programu dzieci uczyły się m.in. jak organizować działania dla swojej społeczności i lepiej pracować w grupie, poznawały podstawowe wartości skautingu, zdobywały też praktyczne umiejętności związane z budową obozowiska.
- Uczniowie z miejscowości zamieszkanych przez społeczność polską na rumuńskiej Bukownie mają niewiele zajęć o Polsce współczesnej, nie mają też bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Wypełniamy te luki, a także pomagamy im odkrywać kraj przodków w ciekawy i angażujący sposób – mówi Agnieszka Skieterska, dyrektorka Instytutu Polskiego z Bukaresztu, który zainicjował program „Skauci Bukownie”. – Mam nadzieję, że dzięki trwającej już kilka lat współpracy ze skautami rumuńskimi i polskimi harcerzami pomagamy także w kształceniu i wychowywaniu przyszłych liderów, którzy będą chcieli działać na rzecz swoich bukowińskich społeczności. Skauting to przede wszystkim szkoła charakterów – dodaje.

Dzieci, które od wiosny uczestniczyły we wszystkich zajęciach edukacyjnych (ponad 40 uczniów), wzięły udział w kilkudniowym letnim biwaku wspólnie ze skautami rumuńskimi z Suczawy, zorganizowanym w dniach 21-24 czerwca w miejscowości Putnișoara na Bukownie. Wiele z nich po raz pierwszy miało okazję nocować pod namiotami, które trzeba było samodzielnie rozstawić, gotować posiłki czy też po prostu przez kilka dni mieszkać z dala od rodziców.

W czasie biwaku „Kapsuła czasu” zorganizowanego w roku, w którym Polska i Rumunia obchodzą 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych, dzieci poznawały też historię i różne tradycje Polski i Rumunii.

- Biwak i cały program nie mógłby się odbyć, gdyby nie wielkie zaangażowanie naszych partnerów, czyli Narodowej Organizacji Skautów Rumunii (Organizația Națională Cercetașii României) i życzliwej szkoły im. Krystyny Bochenek. Bardzo pomocne było także wsparcie polskich firm działających na rynku rumuńskim, dzięki którym mogliśmy zapewnić dzieciom namioty. Szczególnie dziękuję dwóm pierwszym, które odpowiedziały na nasz apel, czyli Ciechowi Soda i Grupie Exorigo-Upos. Tradycyjnie mogliśmy też liczyć na życzliwość Związku Polaków w Rumunii – dodaje Agnieszka Skieterska.

Program „Skauci Bukownie” będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Fot. Katarzyna Zalaszewska/Instytut Polski w BukareszciePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook