WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-10 W Ameryce Południowej mieszka blisko 2 miliony naszych rodaków siodma9.pl/

Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": W Ameryce Południowej mieszka blisko 2 miliony naszych rodaków, którzy od 150 lat pracują na rzecz nowych ojczyzn, ale także starają się kultywować polską kulturę i tradycję

W ostatnim czasie doszło do spotkania młodych osób polskiego pochodzenia, mieszkających na co dzień w Ameryce Południowej. O pomyśle zorganizowania Kongresu Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej mówił Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

„Pomysł wypływa z misji naszego stowarzyszenia, które od 30 lat pracuje na rzecz tych wszystkich naszych rodaków, którzy z rożnych powodów znaleźli się poza granicami kraju. W Polsce dosyć znane są kwestie związane z naszymi rodakami mieszkającymi za wschodnią granicą, na dawnych Kresach Wschodnich. (...) Mało kto orientuje się jednak, że za Oceanem, w Ameryce Południowej, mieszka blisko 2 miliony naszych rodaków, którzy od 150 lat pracują na rzecz nowych ojczyzn, ale także starają się podtrzymywać polską kulturę i  tradycję. Chcą żeby Polska była nadal obecna w ich życiu” – powiedział Dariusz Bonisławski.

„Ci ludzie kochają Polskę, mają do niej bardzo emocjonalny stosunek. Poziom ich wiedzy na temat naszego kraju niestety jest rożny” – stwierdził rozmówca Marcina Fijołka, zaznaczając że dużą szansą na poszerzenie wiedzy na temat naszego kraju, daje obecnie Internet. 

„Kongres, który został zrealizowany dzięki dotacjom z Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był dla tej młodzieży szansą na zweryfikowanie swoich marzeń. Sam Kongres był przyjęty niesamowicie życzliwe, bo to był pierwszy taki zjazd, takie spotkanie młodych ludzi z Ameryki Południowej polskiego pochodzenia” – zaznaczył.

„Ubolewać należy nad tym, że wśród tych ludzi, z rożnych powodów, zagubiony został język polski. To bardzo ważny element tożsamości kulturowej i wspólnoty narodowej. Nie mamy pretensji do tych społeczności, bo odległości i ustawy, które w Brazylii zostały wprowadzone w latach trzydziestych, zakazywały nauczania języków obcych (poza portugalskim). Najlepiej została zachowana znajomość kultury. Ogromną popularnością cieszą się zespoły folklorystyczne” – stwierdził prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

„Chcemy, żeby Kongres zapoczątkował proces przybliżania tym ludziom Polski taką, jaką jest ona obecnie” – dodał gość poranka „Siódma 9”.STRONA INTERNETOWA WYDARZENIAInformacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook