WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-10 Akademia Muzyki z Chicago w Domu Polonii w Warszawie Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W dniu 8 lipca 2019 r. w Domu Polonii w Warszawie wystąpili uczniowie Akademii Muzycznej przy Orkiestrze Symfonicznej im. I. J. Paderewskiego w Chicago. W programie koncertu znalazły się utwory kompozytorów europejskich jak Vittorio Monti, Johann Pachelbel, czy Michał Kleofas Ogiński. Sposób interpretacji spotkał się z dużym uznaniem publiczności, która poprosiła o bis.Grupa 14 uczniów wraz z trzema opiekunami, po kilku dniach spędzonych na zwiedzaniu Warszawy, udała się do Kalisza na XVI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej. Udział w tych warsztatach, odbywających się w dniach 9-14 lipca 2019 r., dofinansowany został przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za Granicą.

Orkiestra Symfoniczna im. I. J. Paderewskiego (PASO) powstała w 1997 r. i realizuje w USA ambitne przedsięwzięcia kulturalne, w tym inscenizacje Strasznego Dworu, a w 2018 roku wspaniały koncert z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości. Od początku istnienia orkiestry funkcję Dyrektora Generalnego pełni p. Barbara Bilszta, a Dyrektorem Artystycznym i Dyrygentem jest p. Wojciech Niewrzoł. W swoim dorobku Orkiestra ma ponad 150 koncertów. W prowadzonej przez PASO Akademii Muzycznej kształci się 160 młodych muzyków, którzy w przyszłości występować będą być może w szeregach tej orkiestry.

Orkiestra i jej założyciele uhonorowani zostali wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Ostatnio, podczas 39 Letniej Gali Muzeum Polskiego w Ameryce, która odbyła się 7 czerwca 2019 r. w Chicago, PASO otrzymała nagrodę Ducha Polskości przyznawaną za wkład w promowanie polskości poza granicami kraju.

Tekst i zdjęcia M. Rzepniewska


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook