WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-10 "Lato z POlską" na Dolnym Śląsku Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" jest organizatorem wypoczynku młodzieży z Czech i Litwy, który odbywa się w ramach akcji "Lato z Polską".

W sobotę, 6.07.2018, po tygodniu pobytu we Wrocławiu obóz przeniósł się do ośrodka „Victorberg” w Stroniu Śląskim (w Kotlinie Kłodzkiej).

Po odpoczynku związanym z podróżą młodzież rozpoczęła realizację drugiej części programu związanej z pobytem na Dolnym Śląsku.

W programie m. in. wizyta w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, atrakcje Parku Techniki w Złotym Stoku czy spacer ścieżką zdrojową w Polanicy Zdrój , a także wypoczynek na świeżym powietrzu i zajęcia z edukacji przyrodniczej.

Niestety od niedzieli pogoda stała się mniej przyjazna ograniczając nieco pobyt na świeżym powietrzu, nie psując jednak znakomitej atmosfery letniego wypoczynku młodych Polaków z Czech i Litwy.Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook