WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-10 Polonijne Studium Choreograficzne Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Już po raz dwudziesty pierwszy do Rzeszowa zjechało ponad 50 polonijnych tancerzy z Australii, Białorusi, Kanady, Niemiec, Rosji Ukrainy, Wielkiej Brytanii Czech, Francji, Kazachstanu, Węgier i Argentyny, aby w ramach Polonijnego Studium Choreograficznego zdobywać wiedzę, która pozwoli im tworzyć i prowadzić polonijne zespoły folklorystyczne w świecie.

4-letnie Polonijne Studium Choreograficzne to jedyna na świecie forma kształcenia Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy chcą zdobywać kwalifikacje w dziedzinie tańca i polskiej kultury ludowej.

Wykładowcy Studium to wybitni i znani w całym kraju choreografowie Kat. „S” z dziedziny polskich tańców ludowych, etnochoreografowie i muzycy Kat. „S”, eksperci Polskiej Sekcji CIOFF oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przez cztery lata polonijni artyści tancerze biorą udział w trzytygodniowych zajęciach zakończonych zdaniem egzaminu końcowego oraz obronie pracy dyplomowej i autorskiej kompozycji tanecznej. Finałem czteroletniej ciężkiej pracy jest otrzymanie dyplom ukończenia Polonijnego Studium Choreograficznego z dziedziny polskiego tańca ludowego, który uprawnia do prowadzenia zajęć tanecznych w zespołach oraz do tworzenia choreografii i programów artystycznych opartych na polskiej kulturze ludowej.

W dniu 4 lipca w sali widowiskowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste rozpoczęcie XXI edycji Studium, połączone z wręczenie certyfikatów słuchaczom 1 roku oraz koncertem powitalnym pt. „Artyści Polscy Rodakom”.

Poza zajęciami teoretycznymi słuchacze Studium mają okazję do spotkań i wspólnej pracy z zespołami regionalnymi, czego przykładem była wizyta w Markowej, połączona z warsztatami integracyjnymi z członkami Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie". Studenci w obiektach Skansenu uczyli się tańców regionalnych, poznawali tradycyjne przyśpiewki pod okiem Heleny Szpytmy – tegorocznej laureatki 53 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.


Mówią organizatorzy:

Wiesława Hazuka, choreograf, nauczyciel studium - To są pasjonaci, część z nich tańczy w zespołach i mają ambicje kiedyś taki zespól poprowadzić, a ponieważ ich mistrzowie też się kiedyś u nas kształcili to tak się kółeczko zamyka.

To dzięki studium polonijne zespoły folklorystyczne mają coraz wyższy artystyczny poziom, co za każdym razem widać na festiwalach, także tym największym w Rzeszowie właśnie. Poprzeczka jest podniesiona wysoko. I od lat nie obniża się ani trochę.

Romuald Kalinowski, kierownik studium - Bardzo o to dbamy. Po prostu wykładowcami są najlepsi polscy specjaliści szczególnie jeśli chodzi o regiony to są naprawdę autorytety. Tak, że ta wiedza, którą pozyskują jest najwyższej próby. My w Polsce nie mamy takiego systemu kształcenia dla polskich choreografów.


Polonijne Studium Choreograficzne

Polonijne Studium Choreograficzne powstało na bazie umowy pomiędzy Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a Uniwersytetem Rzeszowskim.

Strona organizacyjna Studium pozostaje w gestii Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zaś proces dydaktyczny przejmuje Uniwersytet Rzeszowski. Pozwoli to absolwentom Studium otrzymać uniwersyteckie dokumenty kwalifikacyjne ukończenia Studium zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i europejskimi standardami kształcenia.


Piotr Kowalski.
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział RzeszówInformacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook