WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-10 Polonijni bibliotekarze w Poznaniu Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

7 lipca br. rozpoczęły się w Poznaniu warsztaty biblioteczne adresowane do osób ze środowisk polonijnych, którzy pracują zawodowo w bibliotekach (szkolnych, miejskich, uniwersyteckich), zajmują się organizacją czytelnictwa lub prowadzą działalność kulturalno-oświatową w bibliotekach w krajach swego zamieszkania.

W warsztatach bierze udział 11 osób z Białorusi (Grodno), Mołdawii (Bielce, Kiszyniów), Rosji (Abakanu, Jekaterynburga, Omska, Rostowa nad Donem, Saratowa) oraz Ukrainy (Lwowa).
Interesujące zajęcia warsztatowe (pokazy i ćwiczenia) przygotowane zostały przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego SWP z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu.

Program merytoryczny warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące: pracy oświatowej bibliotek i czytelni, katalogowania książek, czasopism i gazet, prezentacji zbiorów w postaci cyfrowej, planowania i etapów digitalizacji, cyfryzacji zasobów bibliotecznych oraz podręczników, a także pracę ze skanerem automatycznym i ćwiczenia z wyszukiwania zasobów bibliotecznych w katalogach zbiorczych online, współpracę bibliotek.

Dla uczestników warsztatów przygotowano także program kulturalno-turystyczny, obejmujący zwiedzanie Poznania, wyjazdy krajoznawcze, koncert organowy oraz seans kinowy.
Uroczystość zakończenia warsztatów, połączoną z wręczeniem pamiątkowych certyfikatów, zaplanowano na 12 lipca br. w Collegium Minus UAM.


Tekst: Dariusz Łukaszewski, SWP O/Wielkopolski
Zdjęcia: Grażyna Śpiewak (Grodno), Marlena Solak (Poznań).Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook