WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-11 PRZYGOTOWANIA DO 50. ŚWIATOWEGO SPOTKANIA CHÓRÓW POLONIJNYCH Polonijna Akademia Chóralna

Trwają przygotowania do jubileuszowego 50 Światowego Spotkania Chórów Polonijnych.

W ramach Światowych Spotkań Chórów Polonijnych, które odbywają się w Koszalinie, chórzyści wstępują do Polonijnej Akademii Chóralnej. To nie tylko sposób na podnoszenie kwalifikacji muzycznych, ale też troska o zachowanie polskości wśród Polonii, to kontakt Polonii z krajem, z językiem ojczystym.

W tym roku do Koszalina przyjadą polonijni artyści z Niemiec, Rosji, Francji, Ukrainy i Armenii i pomiędzy 14 a 21 lipca 2019 r. będziemy mogli podziwiać ich występy w trakcie licznych koncertów.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Paweł MielcarekPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook