WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-11 Spotkanie grup młodzieżowych "Lata z Polską" Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

11 lipca 2019r. odbyło się spotkanie grup młodzieży uczestniczących w akcji "Lato z Polską" organizowanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i współfinansowanej w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

W sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku wystąpili w programie artystycznym przebywający na kolonii w Pułtusku uczestnicy z USA, Kanady, Singapuru, Uzbekistanu, Rosji, Mołdawii oraz młodzież z Grodna (przebywająca na koloniach w Wyszkowie na zaproszenie warszawskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i zespół "Skowroneczki" z Omska na Syberii przebywający na koloniach w Lublinie.

Naszych Rodaków przywitał i gościł wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Krzysztof Łachmański.Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook