WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-07-11 II EDYCJA MAŁEJ POLSKIEJ AKADEMII TEATRALNEJ http://pmsgrodno.org

W dniu 3 lipca podsumowaliśmy zajęcia i warsztaty w naszej Akademii Teatralnej. Jak przystało na prawdziwą akademię teatralną, zajęcia były połączone z warsztatami, przygotowaniem do koncertu, spotkaniem z aktorami i poznaniem tajemnic sztuki aktorskiej oraz zaplecza teatralnego.

Tradycyjne trzy działy naszej akademii:
– wiadomości z zakresu edukacji teatralnej
– obserwacja i doświadczenie
– ekspresja twórcza
zostały zrealizowane w niecodzienny sposób.

Wykładowca dr Tatiana Biełocka poprzez aktywne metody zapoznała uczestników ze słownictwem teatralnym oraz sylwetkami znakomitych aktorów polskich.

Dr Danuta Myszko zrealizowała piękny program, dotyczący początków powstania teatru w Grecji i jego rozwoju. Osobliwości teatru, szaty teatralne, maski, aktorzy, dramatopisarze greccy – o tym wszystkim uczestnicy dowiadywali się podczas zajęć. Nawet mieli możliwość „uszycia” chitonu z gazet!

Po „spacerze po Agorze w Atenach” uczestnicy udali się na spacer po Grodnie. Spacerując ulicami naszego miasta poznawali historię powstania teatru w Grodnie, architekturę budynków teatralnych, słynnych grodzieńskich aktorów i dyrektorów teatru. Nie obyło się bez zwiedzania teatrów.

A w Teatrze Lalek na specjalnych wycieczkach tematycznych wspaniała aktorka i nasz przewodnik Ludmiła Pawłowska opowiedziała historię teatru, zapoznała z różnymi lalkami i osobliwościami pracy z pacynką, kukiełką, jawajką, marionetką i lalką cieniową. Kolejne wyjście do teatru zaowocowało warsztatami lalkarskimi. Pod czujnym okiem Wiktorii Antipinej dzieci samodzielnie zrobiły swoje pierwsze lalki.

Kolejne dwa działy obfitowały w ćwiczenia intonacyjne, ruchowe, mimiczne, dramatyczne. A to trzeba dokończyć opowiadanie, zrobić wywiad, zagrać w scence, utworzyć melodie, zaśpiewać piosenkę, wysłuchać recytacji wierszy i ocenić umiejętność interpretacji i wyboru tekstu, kształtowanie uwagi i spostrzegawczości, inscenizacja fragmentów wierszy, porównywanie i improwizacja – wszystko odbywało się pod kierownictwem znanego grodzieńskiego aktora Wiktora Szałkiewicza.

Po czterech godzinach zajęć – smaczny posiłek, dający możliwość kontynuacji pracy.

Na zakończenie – koncert dla rodziców, rodzeństwa i przyjaciół. Tym razem, z myślą o Narodowym Czytaniu, uczestnicy Akademii z ośmiu nowel, wybranych do tegorocznej edycji Narodowego Czytania, postanowili przeczytać nowelę „Dobra pani” autorstwa naszej znakomitej Grodnianki Elizy Orzeszkowej.

Wszyscy uczestnicy Akademii otrzymali dyplomy uczestnictwa, pamiątkowe teczki i nalepki. A najważniejsze – poznali tajemnice zawodu aktora i zrozumieli, ile sił i wysiłku wymaga ten zawód.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Teresa KryszyńPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook