WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-07-12 KURS METODYCZNY W GRONOWIE http://pmsgrodno.org

W dniach 24-28 czerwca 2019 r. 28-osobowa grupa nauczycieli polonijnych z Białorusi i Litwy wzięła udział w metodycznym szkoleniu „Narzędzia TIK, które pomagają uczyć szybciej i efektywniej” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Kurs był prowadzony przez wykładowców Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie – malutkiej miejscowości położonej koło Torunia.

Wbrew upałom, które nawiedziły Polskę w tym czasie, bardzo przyjemnie spędziliśmy czas. Mimo codziennych zajęć mieliśmy możliwość zwiedzić Toruń, poznać jego zabytki i historię, popływać statkiem po Wiśle, zjeść przepyszne lody… Wieczorami rozkoszowaliśmy się kiełbaskami ugotowanymi przez miejscowego kucharza oraz dzieliliśmy się wrażeniami. Bardzo ciekawie przebiegało również spotkanie ze Starostą Toruńskim Panem Markiem Olszewskim, który podzielił się z nami osiągnięciami i planami na przyszłość.

Szkolenia zakończone zostały wręczeniem świadectw i upominków uczestnikom kursu oraz uroczystą kolacją.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kompetencji zawodowych.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Oksana Świtelska
Polska Macierz Szkolna w GrodniePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook