WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja
 2019-07-12 Spotkanie z polskim aktorem Filipem Bobkiem Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

W siedzibie placówki odbyło się spotkanie miejscowych Polaków i Polonii z przedstawicielem młodego pokolenia polskich aktorów - Filipem Bobkiem.

26 czerwca 2019 r. licznie zgromadzoną w polskiej placówce konsularnej publiczność przywitali konsul generalny RP Andrzej Chodkiewicz i wicekonsul Edyta Niedźwiedzka, przedstawiając gości wieczoru – popularnego filmowego i teatralnego polskiego aktora Filipa Bobka oraz prowadzącą wydarzenie Magdalenę Skibicką. Spotkanie upłynęło w niezwykle serdecznej atmosferze.

Aktor w otwartej rozmowie z Magdaleną Skibicką opowiedział zarówno o życiu zawodowym, jak osobistym. Humorystycznie wspominał czasy swojego dzieciństwa, studia w warszawskiej szkole teatralnej oraz drogę do aktorstwa, która wiązała się z trudnymi początkami i wielogodzinną żmudną pracą. Przybliżył słuchaczom kulisy i różnice w pracy na planie zdjęciowym serialu telewizyjnego, filmu fabularnego i deskach teatru. Nawiązał przy tym do standardów aktorstwa za czasów wybitnego przedwojennego aktora Eugeniusza Bodo.

Filip Bobek oczarował miejscowych Polaków nie tylko swoją wrażliwością, ale przede wszystkim otwartością, ironicznym humorem i niebywałą interakcją z publicznością, która miała wiele pytań.

Na zakończenie spotkania zebrani goście mieli możliwość bezpośredniego porozmawiania z aktorem, uzyskania autografu i zrobienia wspólnego zdjęcia.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zdjęcia: T. REPINA, E. NIEDŹWIEDZKA
Konsulat Generalny RP w Sankt PetersburguPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook