WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Włochy
 2019-07-12 Rzecznik Praw Dziecka na Sardynii www.polacynasardynii.pl

Dnia 9. lipca 2019 roku w Cagliari w Scuola di danza M. Assunta Pittalunga odwiedził nasze Stowarzyszenie Associazione Culturale Polacco Sarda, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który dowiedział się o naszej prośbie internetowej o materiały edukacyjne dla nowo powstałej świetlicy, w której organizujemy kursy języka polskiego dla dzieci. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, Pan Rzecznik postanowił nam pomóc, przekazując nam osobiście bardzo przydatne pomoce do nauki, w postaci książek, e-booków i gier edukacyjnych, za które również z tego miejsca bardzo dziękujemy!

Znając, niekiedy trudną, sytuację polskich dzieci za granicą, zaoferował nam również swoją pomoc prawną w przypadkach konfliktów z miejscowymi urzędami, za co również jesteśmy wdzięczni.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Associazione Culturale Polacco SardaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook