WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-07-12 MINISTERIALNA WIZYTA W LIDZIE Oddział ZPB w Lidzie

"Dziś miałem także dwa fantastyczne i bardzo ważne spotkania. Oczywiście z Polakami." Przebywający na Białorusi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz odwiedził Szkołę Społeczną w Lidzie.

Po dialogu z władzami m. Lida, między innymi na temat nauki języka polskiego, wiceminister z przyjemnością obejrzał przygotowany przez uczniów występ artystyczny.

Jak napisał minister na Twitterze: Dziś miałem także dwa fantastyczne i bardzo ważne spotkania. Oczywiście z Polakami. W Nowogródku spotkanie w kościele, następnie złożyliśmy wieniec w miejscu kaźni sióstr Nazaretanek. W Lidzie wzruszający występ dzieci. W obu miastach rozmawiałem z władzami o nauce j. polskiego. Spotkałem się dziś także z przedstawicielami grodzieńskich Polaków ze Związku Polaków na Białorusi i Polskiej Macierzy Szkolnej. Rozmawialiśmy o sytuacji mniejszości polskiej


Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej Marcin Przydacz zajmuje się przede wszystkim relacjami z kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego krajami, takimi jak Rosja, Ukraina oraz Białoruś. W latach 2010-2014 współpracował z Klubem Jagiellońskim, będąc analitykiem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Równolegle działał w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. W latach 2012-2015 był wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu think tanku Fundacji Dyplomacja i Polityka, który został założony przez Krzysztofa Szczerskiego. Od 2015 r. był zaś zastępcą dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Twitter: źródło: https://twitter.com/marcin_przyd…/status/1149665241938051073
Oddział ZPB w LidziePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook