WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-07-12 Żegnamy Lato z Domem Polskim 2019 Dom Polski w Żytomierzu

Drugi turnus projektu edukacyjnego Lato z Domem Polskim trwał od 24 czerwca do 05 lipca. Jego uczestnikami zostali uczniowie IV-VI klasy, którzy w ciągu roku odwiedzali nasze Sobotnie Kółka Twórcze. W czasie projektu dzieciaki doskonaliły język polski, śpiewały polskich piosenek, zwiedzały muzea, kino, bawiły się na świeżym powietrzu. Chętnie uczestniczyły w warsztatach plastycznych oraz odwiedzały Lwowską wytwórnię czekolady.

Na zakończenie projektu każdy otrzymał dyplom i prezenty od organizatorów.

Składamy wielkie podziękowanie dla studentów Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego pana Piotra Dowgogo i pani Jany Sampławskiej za gorliwą pracę i zaangażowanie przy realizacji projektu „Lato z Domem Polskim”.

Projekt edukacyjny “Lato z Domem Polskim 2019” jest dofinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Dom Polski w ŻytomierzuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook