WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia
 2019-07-19 WSPÓŁPRACA ZWIĄZKU POLAKÓW W MELBOURNE Z IPN https://ipn.gov.pl

W dniach 8–10 lipca w IPN gościła opozycjonistka z Gdańska, była więźniarka Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, a obecnie prezes Związku Polaków w Melbourne (ZPwM), współzałożycielka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii (ZWPOSW) oraz członek Zarządu Komitetu Pilecki Projekt w Melbourne (ZKPP) Zofia Dublaszewska. W 2016 r. prezes ZPwM została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

8 lipca Zofia Dublaszewska spotkała się z zastępcą prezesa IPN Janem Basterem. W trakcie spotkania omówiono temat współorganizowania obchodów 70. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Melbourne oraz przedyskutowano możliwości prowadzenia wspólnych badań naukowych.


SWP

Prezes Związku Polaków w Melbourne Zofia Dublaszewska z wiceprezesem IPN Krzysztofem Szwagrzykiem na warszawskiej „Łączce”. Fot. Anna Boguniecka (IPN)


Prezes ZPwM złożyła wizytę w Archiwum IPN, gdzie zapoznała się ze strukturą i misją Instytutu Pamięci Narodowej oraz zasobem dokumentów zgromadzonych w Instytucie. Zastępca dyrektora Archiwum IPN dr Mariusz Żuławnik oraz zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych dr Rafał Leśkiewicz przybliżyli gościowi specyfikę pracy archiwalnej, polegającą na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu dokumentów, również tych z prywatnych zbiorów.


SWP

Wizyta prezes Związku Polaków w Melbourne Zofii Dublaszewskiej w IPN – 8–10 lipca 2019. Zwiedzanie byłego więzienia przy ul. Rakowieckiej. Fot. Anna Boguniecka (IPN)


10 lipca Zofia Dublaszewska wraz z zastępcą prezesa IPN prof. Krzysztofem Szwagrzykiem oraz kierownik Sekcji Międzynarodowej Agnieszką Jędrzak zwiedziła „Łączkę” na Powązkach Wojskowych – miejsce pochówku ofiar pomordowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1945–1956. Profesor Szwagrzyk opowiedział o etapach i zakresie prowadzonych dotychczas prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, o planach dotyczących „Łączki” oraz przyszłych projektach w kraju i za granicą. Przybliżył historię odnalezienia szczątków żołnierzy wyklętych, a także zapoznał gościa z szeroko pojętym procesem identyfikacji ofiar zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.


SWP

Wizyta prezes Związku Polaków w Melbourne Zofii Dublaszewskiej w IPN – 8–10 lipca 2019. Zwiedzanie „Łączki”. Fot. Anna Boguniecka (IPN)


W związku z członkostwem w Zarządzie Komitetu Pilecki Projekt pani prezes była szczególnie zainteresowana losami rotmistrza Witolda Pileckiego. Dzięki współpracy Instytutu z australijskim ZKPP, którego członkiem zarządu jest pani Dublaszewska, udało się zaprezentować wystawę „Czas Bohaterów” m.in. w parlamencie australijskiego stanu Wiktoria w Melbourne, w Parlamencie Australii Zachodniej w Perth oraz w Żydowskim centrum kultury „Kadimah” w Melbourne. Projekt ten zaistniał również w takich miejscach jak The Jewish Holocaust Center w Melbourne, Monash University, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Auschwitz, Muzeum Polin czy „Atrium” Federation Square.


SWP

Wizyta prezes Związku Polaków w Melbourne Zofii Dublaszewskiej w IPN – 8–10 lipca 2019. Zwiedzanie byłego więzienia przy ul. Rakowieckiej. Fot. Anna Boguniecka (IPN)


Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie dawnego mokotowskiego więzienia przy ul. Rakowieckiej. Dyrektor znajdującego się tam Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz, autor książki „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948”, oraz kapitan Andrzej Rytka oprowadzili gościa, przedstawiając historie osadzonych i ich oprawców. Wizyta miała dla gościa charakter symboliczny. W 1986 r. Zofia Dublaszewska była przetrzymywana w więzieniu na Rakowieckiej. Prezes ZPwM rozpoznała swoją celę, zwiedziła także m.in. miejsca kaźni w okresie stalinowskim.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Fot. Anna Boguniecka (IPN)
Instytut Pamięci NarodowejPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook