WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-21 KONCERT GALOWY CHÓRÓW POLONIJNYCH "POLONIA W HOŁDZIE STANISŁAWOWI MONIUSZCE" PAI

Koncert Galowy w Filharmonii Koszalińskiej był podsumowaniem 50. Światowego Spotkania Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej - Koszalin 2019.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Więzi Polonii z Macierzą i odśpiewaniem „Gaude Mater Polonia” w pięknym wykonaniu chórów polonijnych biorących udział w Polonijnej Akademii Chóralnej.

W trakcie Koncertu Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wręczył:

• Złoty Medal SWP dla Koła Terytorialnego Oddziału Zachodniopomorskiego w Koszalinie,
• Srebrny Medal SWP – P. Senatorowi P. B. Zientarskiemu,
• Listy gratulacyjne – Prezydentowi Koszalina Piotrowi Jedlińskiemu, Gabrieli Cwojdzińskiej, Zbigniewowi Ciechanowskiemu, Bożenie Kaczmarek, Pawłowi Mielcarkowi, Wojciechowi Smolakowi.

W trakcie koncertu wystąpili:

Chór „Spotkanie” – Berlin, Niemcy,
dyrygent Agnieszka Wolf

Associacion Chorale Polonais Piast – Paryż, Francja,
dyrygent Brigida Rucinska/ Krystyna Latawiec

Chór Gwiazdeczka – Erywan i Giumri, Armenia,
dyrygent Anaida Ter – Meliksetyan

Zespół wokalny Srebrne głosy – Winnica, Ukraina,
dyrygent Irena Godna

Zespół Folklorystyczny Polskiej Pieśni i Tańca „Korale” – Petersburg, Rosja,
dyrygent – Natalia Giergijewa

Chór Dyrygentów Polonijnych Ojczyzna,
dyrygent prof. Elżbieta Wtorkowska

Połączonymi chórami polonijnymi dyrygują prof. Przemysław Pałka,
dr Paweł Łuczak i lic. Tomasz Karwański
Przy fortepianie mgr Grażyna Ney i mgr Jakub Koterba

Reżyseria koncertu prof. Przemysław Pałka, dyrektor artystyczny Polonijnej Akademii Chóralnej


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook