WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa
 2019-07-21 Wręczenie świadectw maturalnych w Niemenczynie wilnoteka.lt

W piątek, 19 lipca świadectwa dojrzałości otrzymali maturzyści 14. promocji Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w leśnym amfiteatrze obok szkoły.

Chociaż świadectwa maturalne mają już w rękach, każdego z 31 tegorocznych absolwentów niemenczyńskiego gimnazjum czeka trudny wybór przyszłej drogi życiowej. Prawie wszyscy już mają plany na przyszłość. Część planuje studiować w Polsce lub jeszcze dalej za granicą, lecz większość chce zostać na Litwie i tu studiować.

Życzymy maturzystom powodzenia w dorosłym życiu!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ewa Przychodzka
wilnoteka.ltPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook