WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-07-21 "OJCZYZNA" NA FESTIWALU W RZESZOWIE PAI

Grupa Ojczyzna Polish Dancers jest jedną z 33 biorących udział w XVIII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Grupa Ojczyzna Polish Dancers powstała w 1982 r. z połączenia dwóch zespołów ludowych. W 2010 r. nastąpiła reaktywacja zespołu, po trwającej 12 lat przerwie. "Ojczyzna" liczy 18 muzyków, pełnych zamiłowania do polskiego folkloru. Zespół charakteryzuje się radością, dynamiką, barwnymi strojami oraz efektownymi opracowaniami choreograficznymi. Program artystyczny wypełniają pieśni, melodie i tańce znane z różnych regionów Polski: kaszubskiego, łowickiego, warszawskiego, kurpiowskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, cieszyńskiego, śląskiego oraz beskidzkiego, jak również tańce narodowe: polonez, krakowiak i oberek.

"Ojczyzna" każdego roku bierze udział w różnego rodzaju festiwalach, między innymi Festiwalu Wianków z okazji święta św. Jana w samym sercu Waszyngtonu. Uczestniczy również w przyjęciach organizowanych przez Ambasadę Polską w Waszyngtonie. Dla grupy z Baltimore będzie to drugi w historii występ podczas Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: Małgorzata BondyraPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook