WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-07-23 "DOLINA" W KOROWODZIE PAI

Zespół „Dolina” z miast bliźniaczych St. Paul oraz Minneapolis w Minnesocie promuje polską kulturę przez taniec, muzykę i śpiew. Zespół został założony w 1949 roku przez Lilianę i Ray’a Kurkowskich.

W początkowych latach działania Doliny, występy ograniczały się do kilku tańców. Muzyka była prezentowana z płyt winylowych. Dzisiaj grupa ma kapelę prowadzoną przez dyrektora muzycznego i skrzypka Jeff’a Wasieńskiego. Obecny kierownik artystyczny Edward Rajtar pracuje z Doliną ponad 40 lat. Ukończył studium tańca polskiego i choreografii w Lublinie, stając się dyplomowanym instruktorem ludowego tańca polskiego. Edward Rajtar stał się artystycznym liderem w Dolinie, był prezydentem PFDAA – Stowarzyszenia Polskie Zespołów Ludowych Ameryki Północnej, międzynarodowej organizacji promującej polski folklor w USA oraz Kanadzie. Dzięki jego zaangażowaniu, oraz przyjaźniom Dolina gościła wielokrotnie kilkoro choreografów. Dziś repertuar Doliny obejmuje 18 tańców regionalnych. W ramach Doliny, istnieje również młodzieżowa grupa Chabry. Przez ostatnie 60 lat Dolina miała szansę koncertować przed lokalną, krajową oraz międzynarodową publicznością. Grupa występowała w Centrum Epcot w Dinseyland, Nebrasce, Illinois, Wisconsin, Michigan oraz Kanadzie. Koncertowała w Budapeszcie, Myślenicach, Tarnowie i Rzeszowie.

Kilkoro tancerzy Doliny urodziło się w Polsce, ale większość to piąta lub szósta generacja Polaków. W zespole znajdują się także osoby niemające polskich korzeni. Polska społeczność w miastach bliźniaczych St.Paul-Minneapolis jest mała. Istnieje jednak wielkie zainteresowanie oraz poparcie zarówno instytucjonalne jak i indywidualne, które umożliwiło podróż zespołu do Polski. Aby zebrać fundusze, tancerze pracowali. Wypiekali i sprzedawali pączki, myli samochody, brali udział w koncertach oraz festiwalach. Początkowo zespół był finansowany przez Polskie Stowarzyszenie Narodowe (PNA). W ciągu wielu lat do listy sponsorów dołączyli Polsko-Amerykański Klub z St. Paul oraz Międzynarodowy Instytut w Minnesocie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zdjęcia: Dolina Polish Folk DancersPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook