WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Turcja
 2019-07-23 Honorowa odznaka "Bene Merito" Romanowi Vilkoşevskiemu Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

20 lipca 2019 r. Konsul Generalna RP w Stambule Joanna Pilecka wręczyła honorową odznakę „Bene Merito” panu Romanowi Vilkoşevskiemu w uznaniu zasług na rzecz propagowania polskiej kultury na terenie Turcji.

Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Adampolu, gdzie pan Roman Vilkoşevski przez ponad 60 lat pełnił obowiązki organisty.

Pan Roman Vilkoşevski jest jednym z najstarszych mieszkańców Adampola, działającym aktywnie na rzecz miejscowej społeczności. Jest niezwykle zaangażowany w ochronę dziedzictwa kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Aktywnie włączał się we wszelkie organizowane wydarzenia i działania na rzecz zachowania dziedzictwa Adampola. Pozostaje niezwykle oddany sprawom polskiej społeczności i wspiera jej działania mające na celu podtrzymanie więzi z ojczyzną. Ze względu na swoja działalność społeczną Pan Roman Vilkoşevski jest osobą cieszącą się dużym autorytetem i szacunkiem wśród mieszkańców Adampola.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polonya Cumhuriyeti İstanbul BaşkonsolosluğuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook