WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-07-23 MOST KULTURY W WINNICY Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у Вінниці

Most Kultury po raz kolejny połączył Polskę i Ukrainę – w Winnickim Okręgu Konsularnym znów odbyło się spotkanie ze sztuką współczesną.

W piątek 19 lipca w Czerniowcach odbyło się otwarcie wystawy obrazów kieleckich malarzy Magdaleny Leśniak i Rafała Urbańskiego, zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Winnicy i Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach we współpracy z Obwodowym Muzeum Sztuki w Czerniowcach w ramach polsko-ukraińskiego projektu Most Kultury.

Na uroczystym otwarciu wystawy byli obecni przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, władz lokalnych, organizacji polskich, artyści ukraińscy i media, a także delegacja Narodowego Instytutu Ochrony Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA na czele z zastępcą dyrektora Agnieszką Tymińską. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Echo Prutu”, działający przy Polskim Towarzystwie im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach.

Ekspozycja prac malarskich Magdaleny Leśniak „Życie w sieci” i Rafała Urbańskiego „QR [reinterpretacje]” zgromadziła dużą publiczność zainteresowaną współczesnym polskim malarstwem. Inspirując się życiem współczesnym, w tym życiem w Internecie, kieleccy malarzy pokazują swoje artystyczne spojrzenie na wirtualny świat. Goście wystawy podziwiali interpretacje życia w sieci autorstwa Magdaleny Leśniak oraz dołączyli się do wspólnego odczytania zakodowanych informacji przy pomocy swoich gadżetów i QR-kodów na obrazach Rafała Urbańskiego.

Magdalena Leśniak obroniła z wyróżnieniem dyplom na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, a pracę doktorską – na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Jej prace były prezentowane na kilku wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. Laureatka kilku konkursów, m.in. otrzymała III nagrodę w VII Triennale z Martwą Naturą w Sieradzu. Pracuje w dziale edukacji BWA w Kielcach.

Rafał Urbański jest absolwentem Instytutu Sztuk Pięknych UJK, gdzie uzyskał także tytuł doktora sztuki. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki. W swoich pracach łączy tradycyjne techniki malarskie z najnowszymi osiągnięciami technik cyfrowych. Uczestniczył w ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Belgii, Niemczech, Rosji, Serbii, Ukrainie, Kanadzie i Argentynie.

Wystawę w Obwodowym Muzeum Sztuki w Czerniowcach (pl. Centralny 10) można oglądać do 19 sierpnia.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у ВінниціPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook