WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Czechy
 2019-07-23 Z POLSZCZYZNĄ NA SPORTOWO http://zwrot.cz

Aktywnie spędziły tydzień (15-19 lipca) dzieci na obozie językowym w Karwinie. Główne hasło brzmiało „Poznajemy Polskę na sportowo” i temu tematowi podporządkowano zajęcia.

Chociaż obozowicze pojechali za granicę tylko na krótko, kiedy odwiedzili kino w Cieszynie, a resztę czasu spędzili na Zaolziu, starali się dowiedzieć o Polsce jak najwięcej. Oczywiście formą zabawy, bo to przecież wakacje. Podstawową sprawą, bezdyskusyjną, było używanie przez cały czas trwania obozu języka polskiego. Nie było z tym wielkiego problemu, ponieważ większość dzieci, w wieku 6-12 lat, to uczniowie karwińskiej polskiej szkoły, trójka absolwentów przedszkola dołączy do nich po wakacjach.

Opiekunką trzynastki dzieci była Ksenia Stuchlik, bazą obozową Dom PZKO w Karwinie-Raju. Rajskie Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego uczestniczyło w tym, realizowanym przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, projekcie po raz drugi. Pierwszy obóz w Karwinie-Raju odbył się w 2017 roku.

Ponieważ chodziło o półkolonie, rodzice przyprowadzali dzieci na godzinę ósmą, odbierali je o godzinie szesnastej. Dzieci dostawały rano śniadanie, w południe jadły obiad gdzieś w mieście, zależnie od programu danego dnia, po południu miały jeszcze podwieczorek.

Pierwszy dzień karwińskiego obozu dzieci zapamiętały bardzo dobrze, bo podobał im się film, który obejrzały w kinie w Cieszynie. Był to drugi już film animowany na temat „Sekretnego życia zwierzaków domowych”. We wtorek spędziły aktywnie czas między innymi w sali zabaw dla maluchów we Frysztacie.

W środę pojechały na wycieczkę do Gródka, żeby zobaczyć, jak tam wygląda Olza i porównać ją ze znaną sobie z Karwiny, a także obejrzeć skałę Bełki. Zapoznały się z legendami związanymi z odwiedzanymi miejscami, o Bełku, o Olzie, czytały opowieści Józefa Ondrusza. – Chodziło cały czas o przyswajanie wiedzy poprzez zabawę – wyjaśniła Ksenia Stuchlik. W Domu PZKO w Raju czekały na dzieci puzzle z mapą Polski, korzystały też z polskich gier planszowych.

Interesujące były czwartkowe zajęcia z zawodowym trenerem piłki nożnej, przygotowane zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Dzieci współzawodniczyły w przeciąganiu liny, skakały przez nią, były zabawy z bieganiem, czołganiem się itp. W piątek na zakończenie obozu poszły na basen.

W piątek w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie zastaliśmy dzieci nad książkami o tematyce sportowej. Oglądały je, czytały interesujące fragmenty. Nie były dla nich zaskoczeniem pytania o polskich sportowców. Okazało się, że dzieci znają ich nazwiska, wiedzą, jakie dyscypliny uprawiają. Same też uczęszczają na różne zajęcia sportowe. Grają w tenisa, w hokeja, w piłkę nożną, pływają, chodzą na gimnastykę.

Karwiński obóz językowy był jednym z kilku, które odbyły się w lipcu, pozostałe przebiegały w Cierlicku, Łomnej Dolnej, Trzyńcu-Lesznej Dolnej, Olbrachcicach, Trzanowicach, Czeskim Cieszynie. W sierpniu będą jeszcze obozy w Bystrzycy i Lutyni Dolnej.

Obozy językowe organizowane są od 2016 roku przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej w ramach projektu „Dwujęzyczność wzbogaca” w formie półkolonii dla polskich dzieci zamieszkałych w Republice Czeskiej. Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polskojęzycznym środowisku, poszerzanie zasobu słów uczestników obozu, szerzenie atrakcyjnej wiedzy o Polsce i polskiej kulturze, budowanie polskiej tożsamości narodowej dzieci.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zwrot / Czesława RudnikPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook