WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Wielka Brytania
 2019-07-24 Zakończenie Roku Szkolnego 2018/19 ABC Polska Sobotnia Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego w Poole

W uroczysty sposób, choć nieco inaczej niż w latach poprzednich, zakończyliśmy rok szkolny 2018/19. Był to rok wyjątkowy, bo świętowaliśmy pięciolecie istnienia szkoły. Niejednej osobie zakręciła się w oku łezka wzruszenia, gdy spoglądała na zdjęcia sprzed 5 lat, wyświetlane w postaci slajdów na ekranie w przerwach między apelami.

Na trzech, krótkich apelach, kierownik szkoły Janusz Kulczycki podziękował kadrze oraz wszystkim osobom, które przez cały rok wspierały naszą szkolną działalność. Masażery dla rodziców cieszyły się wielkim zainteresowaniem i wywołały fale radości. Janusz Kulczycki nie zapomniał też o wyróżnieniu tych uczniów, którzy od samego początku uczą się języka polskiego, geografii i historii Polski, a także poznają tradycje i zwyczaje naszego kraju w ABC Polskiej Sobotniej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole.

Każda klasa zaprezentowała się w krótkich występach artystycznych, a następnie nauczyciele wręczyli uczniom szkolne certyfikaty i upominki książkowe.

Jak co roku, podziękowaliśmy też serdecznie za możliwość wynajmowania sal lekcyjnych dyrektor Stanley Green Infant Academy, pani Angeli Malanczuk. Jesteśmy jej oraz całemu zespołowi pracowników szkoły, wdzięczni za życzliwość i współpracę, która trwa już pięć lat.

Życzymy wszystkim bezpiecznych, udanych wakacji. Naładujcie akumulatory i pełni werwy, dobrego humoru i zapału wracajcie do nas we wrześniu. Do zobaczenia 14 września.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: ABC Polska Sobotnia Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego w PoolePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook