WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Uzbekistan
 2019-07-26 LATO Z POLSKĄ MŁODZIEŻY Z UZBEKISTANU Świetlica Polska

To już tradycja, że młodzież polskiego pochodzenia z Uzbekistanu spędza wakacje w ramach programu "Lato z Polską" w Pułtusku. Akcja od wielu lat finansowana jest przez Senat RP, organizowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"a skierowana do polskich dzieci i młodzieży z całego świata aby przybliżyć im kraj przodków, polską historię i kulturę.

Dom Polonii w Pułtusku staje się wtedy dla naszych rodaków drugim domem a rolę gospodarza pełni niezwykle gościnny pan dyrektor Michał Kisiel. W trakcie pobytu młodzież ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Litwy, Węgier, Mołdawii, Uzbekistanu, Kanady i Singapuru zwiedzała Warszawę, Gniew, Gdańsk, Sopot, Gdynię, Puławy i Kazimierz Dolny.

Chcemy podziękować wszystkim, którzy zorganizowali to piękne letnie święto młodzieży: Senatowi RP, Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" oraz osobiście opiekunowi projektu - Wiceprezesowi SWP Krzysztofowi Łachmańskiemu, kierownikowi programu - Krzysztofowi Piekarskiemu i wszystkim opiekunom, którzy pomogli w realizacji letniej kolonii...

Naprawdę mamy nadzieję, że spotkamy starych i nowych przyjaciół w "miejscu spotkań" - Pułtusku w kolejnym roku...


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Świetlica PolskaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook