WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Polska
 2019-07-30 INAUGURACJA KAMPANII "JEST NAS 60 MILIONÓW" PAI

30 lipca 2019 roku w siedzibie Polskiego Radia zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie realizacji kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów". Porozumienie w tej sprawie podpisali we wtorek m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezydencki minister Adam Kwiatkowski, szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański oraz prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

Jej głównym założeniem jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, a także przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.

SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA:

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisław Karczewski

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta – Adam Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych – Krzysztof Czabański

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”- Dariusz Piotr Bonisławski

PARTNERZY MEDIALNI:

TVP S.A.,
reprezentowana przez Jacka Kurskiego – Prezesa Zarządu

Polskie Radio S.A.
reprezentowane przez Andrzeja Rogoyskiego – Prezesa Zarządu

Polska Agencja Prasowa
reprezentowana przez Wojciecha Surmacza – Prezesa Zarządu

Tygodnik „Do Rzeczy”
reprezentowany przez Pawła Lisickiego – Redaktora Naczelnego

Polonijna Agencja Informacyjna
reprezentowana przez Mariusza Pawłowskiego – Dyrektora

Stowarzyszenie „Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne
reprezentowane przez Juliusza Marka – Prezesa

Marszałek Senatu podkreślał, że to ważne, by Polacy w kraju i na obczyźnie poznawali się wzajemnie; jak zaznaczył, mają oni wielki potencjał, o którym trzeba mówić. Karczewski zapowiedział, że w związku z tym będą podejmowane liczne akcje, a on sam - na początek - zamierza co drugi dzień przybliżać jakiś element kampanii na swoim koncie na Twitterze.

Stanisław Karczewski mówił, że kampania "Jest nas 60 milionów" jest dla wszystkich - Polaków w kraju, poza jego granicami, ale też wszystkich innych, którzy interesują się Polską. "Będziemy poznawać się, chwalić się tym, jak się rozwijamy i poznawać Polonię oraz budować mosty. Mam nadzieję, że po tych mostach bardzo dużo Polaków będzie przyjeżdżało i wracało do Polski" - powiedział marszałek Senatu. Dodał, że obecnie istnieje Muzeum Emigracji w Gdyni, a jemu marzy mu się, by w przyszłości mogło powstać muzeum powrotów, dokumentujące liczne powroty rodaków do kraju.

Adam Kwiatkowski wyraził nadzieję, że kampania przyczyni się do popularyzacji wiedzy o Polakach. "Mamy czym się chwalić, nie tylko tym, że jest nas 60 mln, ale także tym, jak te miliony ludzi zaistniały w historii miejsc, w których oni się znaleźli, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie; tego powinniśmy się uczyć" - wskazywał.

Krzysztof Czabański podkreślał, że gdy myślimy o Polonii i jej relacjach z krajem, to tym samym myślimy o polskiej racji stanu. "A polska racja stanu to jest to, czemu powinny służyć media publiczne, my te media publiczne zmieniliśmy, dzięki obecnym tu panom prezesom dbamy, by służyły polskiej racji stanu" - zaznaczył.

Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i minister środowiska Henryk Kowalczyk przypomniał, że historia Polaków za granicą bywała trudna i bolesna, zwłaszcza w przypadku tych spośród rodaków, którzy zostali wywiezieni z kraju siłą. Podkreślił, że ważne jest to, by dziś budować i wzmacniać ich emocjonalną więź z Polską. Temu właśnie m.in, jak dodał, służy kampania.

"Dzięki tej kampanii wiele osób, które w tej chwili zamieszkują w różnych krajach, pozornie bogatszych od Polski, podejmą decyzję, by do Polski wrócić. Przeczytałem takie statystyki, że w Polsce zarabia się już więcej niż w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, biorąc pod uwagę wysokość zarobków i siłę nabywczą pieniędzy, a więc tę wiedzę upowszechniajmy - być może będzie ona potrzebna do tego, aby zrealizować swoje marzenia o Polsce, aby tęsknotę za krajem można było przekuć w decyzję o powrocie" - mówił Kowalczyk.

Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przypomniał, że kampania rozpoczęła się 1. Kongresem Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej zorganizowanym na początku lipca tego roku w Kurytybie przez Wspólnotę Polską. Polonia jest taka jacy jesteśmy my - tu, w Polsce - a więc są tam ludzie, którzy bardzo kochają swój kraj, pomimo tego, że ich przodkowie wyjechali bardzo dawno temu (w Brazylii mija 150 lat od pierwszej emigracji) a na co dzień, żyjąc w lokalnych społecznościach, charakteryzują się tym, że akceptują reguły kraju do którego przyjechali. Są dobrymi Amerykaninami, Francuzami czy mieszkańcami Wielkiej Brytanii, akceptując i wpisując się w tamtejsze zwyczaje jednocześnie nie zapominając o swoich - powiedział prezes Bonisławski.

W czasie inauguracji wystąpił polonijny zespół folklorystyczny Grupo Folclórico Polonês "Mazury" z Mallet w Brazylii (to także uczestnicy 1. Kongresu Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej). Do ich obecności na inauguracji kampanii nawiązał prezes Dariusz Piotr Bonisławski, prezentacja polskiego folkloru to piękny przykład pokazujący wyjątkowość naszego narodu. Potrafimy żyć w miejscach do których przyjechaliśmy i zasługiwać na szacunek. To podkreślał między innymi gubernator stanu Paraná Darci Piana, który spotkał się z młodzieżą w czasie 1. Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie. Spotkał się - jak mówił - z nimi dlatego, że szanuje polską społeczność, tych wspaniałych ludzi, którzy wpisali się w historię Brazylii a z drugiej strony potrafimy nie zapominać o swojej ojczyźnie, Polsce, z której wyjechali przodkowie.

Kampania społeczna "Jest nas 60 milionów" ma na celu informowanie polskiego społeczeństwa o Polonii i Polakach mieszkających za granicą, a także naszych rodaków mieszkających poza granicami o Polsce oraz o możliwościach uzyskania wsparcia od państwa polskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PAI
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook