WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia
 2019-08-04 MINISTER Z WIZYTĄ W POLSKIEJ SZKOLE Liverpool Polish Saturday School/Australia

W Liverpool Polish Saturday School/Australia odbyła się wizyta Ministra d/s Wielokulturowości, Sportu, Seniorów i Weteranów - hon. Johna Sidoti. Minister Sidoti odpowiedział na zaproszenie dyrektor szkoły Eweliny Ellsmore by wziąć udział celebracji wielkich Polaków, którzy mieli wpływ na losy świata.

Spotkanie było również okazją do podziękowania wszystkim tym którzy przyczynili się do odbudowy szkoły po grudniowym gradobiciu.

Dyplomy uznania z rąk Ministra otrzymali p.Elżbieta Cesarski - Przewodnicząca Polskiej Komisji Edukacyjnej w Australii; reprezentant Macierzy Polskiej; p. Krystyna Cyroń- przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia w Cabramatta, p. Bronisław Łacek w imieniu Związku Nauczycieli Języka Polskiego oraz p. Adam Gajkowski - przewodniczący Polskich Organizacji w NPW. Z wizytą przybyła również p. Joanna Spłocharska - vice konsul RP w Sydney.

Minister Sidoti wraz z p.Jadwigą Krezją z biblioteki w Liverpool dokonali symbolicznego otwarcia szkolnej biblioteki. Występ uświetniły występy uczniów - prezentacja wielkich Polaków i absolwentów szkoły ( Angelika i Patryk Druć - z zespołu Lajkonik).

W części nieoficjalnej goście i społeczność szkoły delektowała się wypiekami z Copernicus - Marka i Marysi Strzemkowskich.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Liverpool Polish Saturday School/AustraliaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook