WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-08-05 Senacka pomoc trafiła już do Polonii w 62 krajach https://www.senat.gov.pl

W 2019 r. Kancelaria Senatu skierowała pomoc do Polonii w 62 krajach, z przeznaczeniem dla beneficjentów realizujących zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Wnioski w liczbie 629 zostały złożone przez 246 organizacji pozarządowych drogą elektroniczną - za pośrednictwem generatora ofert. Mogły je składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą są przekazywane w formie dotacji celowej. Zadania mają być zrealizowane do 31 grudnia br.

Na tegoroczne projekty przeznaczono w budżecie Kancelarii Senatu 100,5 mln zł, a kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 335,65 mln zł.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na projekty edukacyjne (ok. 33,21 mln zł), na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania przeznaczonych zostało ok. 16,89 mln zł, na infrastrukturę polonijną przeznaczono ok. 16,88 mln zł, na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – ok. 16,61 mln zł, na media polonijne – ok. 12 mln zł, a na pomoc charytatywną i socjalną – ok. 4,86 mln zł.

O dotację ubiegało się 246 oferentów, a środki na realizację projektów dostało 124.

Dotacje przyznano na realizację 88 ofert dotyczących kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 86 w zakresie edukacji, 39 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, 13 skierowanych do mediów polonijnych, 30 w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 na pomoc charytatywną i socjalną.

Najwyższa łączna kwota dotacji (ok. 37,02 mln zł) na oferty została przyznana Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przyznano łącznie ok. 32,41 mln zł, Fundacji Wolność i Demokracja – ok. 9,59 mln zł, Caritas Polska – ok. 2,4 mln zł, Stowarzyszeniu Parafiada im. Św. Kalancjusza – ok. 2,33 mln zł, Fundacji Oświata Polska Za Granicą – ok. 1,21 mln zł, Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego – ok. 808 tys. zł, Fundacji Dziedzictwa Kulturowego – ok. 700 tys. zł, Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów – ok. 525 tys. zł i Fundacji dla Polonii – ok. 507 tys. zł.

Pomoc ta została skierowana do Polonii w 62 krajach, a mianowicie do Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Bułgarii, Kanady, Chile, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kolumbii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Paragwaju, Peru, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Tadżykistanu, Tunezji, Turcji, Turkmenistanu, Ukrainy, Urugwaju, Uzbekistanu, Wenezueli, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

Do 15 lipca br. najwyższa kwota dotacji ok. 23,79 mln zł została skierowana na Ukrainę. Na Litwę skierowano ok. 14,79 mln zł, na Białoruś – ok. 8,06 mln zł, do Wlk. Brytanii – ok. 2,77 mln zł, do USA – ok. 2,61 mln zł, do Niemiec – ok. 2,2 mln zł, do Kazachstanu – ok. 1,75 mln zł, do Brazylii – ok. 600 tys. zł i do Australii – ok. 443 tys. zł.

Senacka pomoc została przeznaczona na liczne interesujące i pożyteczne projekty. Oto niektóre przykłady. W dziedzinie edukacji Fundacja Wolność i Demokracja będzie kontynuować projekt „Pod znakiem białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech”. Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych opracuje podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi IV edycję obozów integracyjno-edukacyjnych z językiem polskim „Polska z plecakiem”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizuje „Lato z Polską – pobyty integracyjno-edukacyjne”. Caritas Polska przygotuje „Kolonie dla dzieci polonijnych 2019”. Fundacja Wolność i Demokracja wdroży program rozwoju kadry nauczycielskiej na Wschodzie „Nauczyciel Plus”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie opracuje „Program stypendialny Plus – Aktywny Student”.

W dziedzinie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej będzie prowadzić prace konserwatorskie w kościele rzymskokatolickim w Brzozdowicach na Ukrainie. Fundacja Slawistyczna przygotuje XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Fundacja Kompania Kresowa wdroży projekt „Polacy Budżaka w pełnej krasie – wsparcie dla zespołu tańca Polaków w Gaugazji”. Polskie Towarzystwo Historyczne zajmie się „Projektem realizacji muzeum +Liceum polskie w Villard-de-Lans: ośrodek edukacji, walki o wolność i przyjaźni. Przestrzeń muzealna w Zamku”. Fundacja Ośrodka Karta będzie pracować nad projektem „Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie”.

W celu wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego będzie realizować dwa projekty wspierające działalność statutową Instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Ameryce oraz projekt wsparcia finansowego działalności statutowej Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego wdroży projekt „Polak Mały – tożsamość narodowa – kolonia zuchowa”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi drugą edycję akcji „Repatriacja krok po kroku”. Regionalne Stowarzyszenie Wschód–Zachód zorganizuje „Szkolenie liderskie dla kierownictwa organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu”.

Pomoc dla mediów polonijnych obejmuje projekt Fundacji Wolność i Demokracja wspierający „Kresy24.pl –Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny portal informacyjno-historyczno-publicystyczny Polaków na Wschodzie”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będzie realizować projekt „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych na świecie”. Fundacja Edukacji Polonijnej wdroży projekt „Modernizacji internetowego serwisu informacyjnego dla Polaków we Włoszech www.naszswiat.it oraz internetowego serwisu informacyjnego dla Polaków w Niemczech www.polskiobserwator.de”.

W ramach pomocy przeznaczonej dla infrastruktury polonijnej Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przeprowadzi następujące remonty: budynku szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie, Domu Polskiego w Jasnej Polanie (Kazachstan), Domu Polskiego w Ejszyszkach (Litwa) oraz budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Bystrzycy. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi remont budynku ośrodka wypoczynkowego „Nieciecz” (Białoruś).

Pomoc senacka ma także charakter charytatywny i socjalny. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotuje program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja medyczna”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zrealizuje projekt „Pomocy charytatywnej i socjalnej dla polskich środowisk na Wschodzie”. Fundacja Wolność i Demokracja wdroży projekt „Solidarność bez granic – polska pomoc dla Syrii i Ukrainy”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotuje projekt „Stypendia socjalne dla uczniów i studentów polskiego pochodzenia”.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.senat.gov.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook